Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện uỷ

Ngày 3/10, Thường trực Huyện uỷ đã họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp Thường trực Huyện uỷ đã nghe và cho ý kiến về giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện đấu nối, tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện.

  

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đề nghị: Các xã tập trung rà soát, nắm thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực trạng và nhu cầu sử dụng nước sạch trên địa bàn; kiểm đếm lại các nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử đất; phân loại và giải quyết dứt điểm các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xây dựng kế hoạch, đặt mục tiêu để xử lí, giải quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện; chú trọng hơn nữa việc thực hiện đo đạc, cập nhật, chỉnh lí hồ sơ địa chính gắn với triển khai, quản lí quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là cán bộ làm nhiệm vụ liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ; UBND huyện làm việc với đơn vị tư vấn, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Liên quan đến thực hiện đấu nối, giải pháp tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng nước sạch; rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình đã đầu tư, tránh lãng phí; tăng cường công tác quản lí Nhà nước, thực hiện tốt các quy định có liên quan.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ kết luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện uỷ cũng đã nghe và cho ý kiến về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại và dịch vụ, giai đoạn năm 2016 – 2021 trên địa bàn huyện; kết quả rà soát quy chế làm việc của các chi, đảng bộ cơ sở; dự thảo quyết định, kế hoạch cuộc kiểm tra một số cấp uỷ, tổ chức Đảng và đảng viên là người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều ta, xử lí các vụ án, vụ việc; báo cáo của UBND huyện về kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tuần; Cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; công tác tổ chức – cán bộ và nhiệm vụ công tác tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)