Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Sáng ngày 28/3/2023, Thường trực Huyện ủy họp giao ban thường kỳ để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy nghe UBND huyện báo cáo tiến độ, kết quả hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt Nông thôn mới nâng cao. Théo đó, ngày 9/3/2023, UBND huyện đã gửi dự thảo báo cáo, hồ sơ huyện NTM nâng cao về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các sở, ban ngành để xin ý kiến theo quy định và đến ngày 26/3 đã có 4 đơn vị của tỉnh tham gia ý kiến. Bên cạnh đó, còn thiếu 1 số hồ sơ minh chứng cho các chỉ tiêu, tiêu chí.

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến, thường trực Huyện ủy đề nghị UBND huyện kiểm tra, rà soát lại KH của UBND tỉnh về hoàn thiện hồ sơ NTM nâng cao để kiểm đếm tiến độ, xem xét bổ sung các nội dung còn thiếu. Tập trung tổng hợp đối với các nhiệm vụ cần làm để giao cho các cơ quan đơn vị thực hiện; quan tâm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn. Đối với những nội dung liên quan đến chỉ tiêu y tế, thôn thông minh cần triển khai hoàn thiện ngay. Đối với các chỉ tiêu, tiêu chí khó cần phối hợp với các Sở liên quan của tỉnh để có phương thức đánh giá theo quy định. Phấn đấu hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt Nông thôn mới nâng cao ở mức cao nhất.

Nghe và cho ý kiến đối với kết quả rà soát diện tích rừng trên địa bàn huyện (phần do BQL rừng phòng hộ quản lý) và KH triển khai trồng rừng gỗ lớn giai đoạn 2023-2025. Thường trực Huyện ủy đề UBND huyện cần tập trung triển khai KH giao chỉ tiêu về trồng rừng gỗ lớn của UBND tỉnh cho huyện. Tính toán phương án tập trung trồng rừng gỗ lớn trong khu vực rừng phòng hộ do BQL rừng phòng hộ quản lý và diện tích đất rừng cho các doanh nghiệp thuê. BQL rừng phòng hộ lập KH chi tiết cho giai đoạn 2023-2025 cho diện tích rừng sản xuất trong khu vực rừng phòng hộ do đơn vị quản lý, tính toán cụ thể diện tích trồng cho từng năm. Hạt kiểm lâm đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện diện tích trồng rừng đã đăng ký năm 2023 và triển khai đăng ký diện tích trồng năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ khai thác diện tích rừng trồng trong khu vực đất rừng phòng hộ đã thanh lý, có văn bản báo cáo với UBND tỉnh cấp nguồn kinh phí để trồng diện tích rừng mới thay thế cho diện tích đã khai thác. UBND huyện cho rà soát lại diện tích trồng rừng gỗ lớn của năm 2022.

Quốc Nghị