Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 4/9, Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình trên địa bàn huyện; tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 và phương án dự kiến điều chỉnh; tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án  cao tốc Vân Đồn – Móng Cái theo Công văn số 3719/SNN&PTNT-KL ngày 1/9/2020. Theo đó, năm 2020 tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 303,442 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh (162 tỷ đồng); vốn ngân sách huyện 141,442 tỷ đồng; vốn tiêu chí chấm điểm theo Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND tỉnh (61,493 tỷ đồng); vốn chương trình 135 (22,272 tỷ đồng); vốn nông thôn mới tỉnh hỗ trợ (14,299 tỷ đồng) và vốn cấp quyền sử dụng đất (37,4 tỷ đồng). Đến nay, huyện đã thực hiện giải ngân được trên 166,762 tỷ đồng đạt 66,47%. Giải ngân vốn ngân sách huyện đạt 84,78%.  Một số nguồn vốn đạt tỷ lệ giải ngân cao: vốn chương trình 135 (đạt 87,13%); vốn chấm điểm (đạt 88,79%); vốn cấp quyền sử dụng đất (đạt 100%). Đối với Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái (giai đoạn 2), đã thực hiện giải ngân trên 16,363 tỷ đồng; phê duyệt chi trả tiền bồi thời giải phóng mặt bằng cho 86 hộ và 11 ngôi mộ; đang hoàn thiện hồ sơ cho 89 hộ; đồng thời tiếp tục tổ chức đối thoại, lấy ý kiến của các hộ dân, thống nhất phương án bồi thường trình Hội đồng thẩm định.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị, trong thời gian tới, cơ quan chuyện môn, các xã cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân; khẩn trương hoàn thành công tác xác định nguồn gốc đất, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân; tăng cường phối hợp với nhà đầu tư tổ chức đối thoại, lấy ý kiến thống nhất trong nhân dân; tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng đất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)