Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 19/7, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận, tham gia ý kiến báo cáo cho ý kiến đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết dự án Khu cấy tạo hàu giống và chế biến gia công các mặt hàng thủy sản tại xã Tân Lập theo Công văn số 591/BXTĐT-TĐ7 ngày 13/7/2021 của Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh. Theo đó, dự án Khu cấy tạo hàu giống và chế biến gia công các mặt hàng thủy sản tại xã Tân Lập do Công ty TNHH xuất nhập khẩu Phong Tùng làm chủ đầu tư, dự kiến có tổng diện tích 11,2 ha, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng. Dự án nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm; tạo nguồn cung cấp giống nhuyễn thể; góp phần thúc đẩy ngành kinh tế thủy sản phát triển bền vững, hiệu quả; từng bước hiện thực hóa mục tiêu huyện trở thành vùng trọng điểm sản xuất, chế biến, cung cấp nông sản của tỉnh.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyên ủy, Chủ tịch UBND huyện thống nhất quan điểm đồng tình với chủ trương triển khai Dự án. Phòng Nông nghiệp &PTNT phối hợp với  Phòng kinh tế hạ tầng và nhà đầu tư làm rõ một số vấn đề liên quan đến sự phù hợp của Dự án với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch vùng, quy hoạch nông thôn mới; hiện trạng sử dụng đất; công suất của Dự án, thời gian khởi công, thời gian xây dựng cơ bản; tác động của Dự án đối với môi trường.v.v. hoàn thiện hồ sơ, quy trình, xin ý kiến của Ban Thường vụ.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về báo cáo tham gia ý kiến dự thảo Chỉ thị về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4484/UBND-QH1 ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh; báo cáo phương án xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Công văn số 3970/SCT-QLG&CS ngày 12/7/2021 của Sở Tài chính; báo cáo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm TT&VH huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)