Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 26/9, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Dự họp có lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Kết quả triển khai một số kết luận của cấp ủy liên quan đến quản lý tài sản công; Phương án phát triển thương mại, dịch vụ khai thác các lợi thế tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; Báo cáo chuỗi các sự kiện chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên- tiền thân của Đảng bộ huyện Đầm Hà; báo cáo công tác chuẩn bị gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên- tiền thân của Đảng bộ huyện Đầm Hà; Báo cáo kết quả việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2023 cấp huyện; Phương án phát triển khu du lịch rừng cò Núi Hứa, đập Đầm Hà Động; cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thống kê, rà soát tài sản công, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ giao cho các đơn vị quản lý các tài sản công theo quy định của pháp luật; đối với Khu vui chơi thanh thiếu nhi huyện, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thành lập tổ, tham mưu cho huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo, nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả Khu vui chơi thanh thiếu nhi của huyện.

Về Phương án phát triển thương mại, dịch vụ khai thác các lợi thế tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao phòng Kinh tế – Hạ tầng hoàn thiện Phương án báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, phòng Tài chính kế hoạch tham mưu đưa vào chương trình xúc tiến đầu tư của huyện.

Lãnh đạo UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm cũng như công tác chuẩn bị gắn biển công trình 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên- tiền thân của Đảng bộ huyện Đầm Hà đảm bảo trang trọng, chu đáo.

Đối với các nội dung khác, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)