Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Chiều ngày 28/7/2020, BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên lãnh đạo Tuyên giáo của huyện đã nghỉ hưu trên địa bàn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Tại hội nghị gặp mặt, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ôn lại truyền thống vẻ vang qua chặng đường 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo của Đảng đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Cùng với công tác Tuyên giáo của Đảng, công tác Tuyên giáo huyện Đầm Hà luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ôn lại truyền thống vẻ vang qua chặng đường 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

Trong những năm qua, hoạt động công tác tuyên giáo của huyện được đổi mới, bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng xã hội, tham mưu cho cấp ủy kịp thời chỉ đạo trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng. Đội ngũ cán bộ của ngành trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Lương Thang, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu tại hội nghị

Tại buổi họp mặt, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy qua các thời kỳ đã chia sẻ những kinh nghiệm, bài học sâu sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo.  Đồng thời nhấn mạnh, người làm công tác tuyên giáo phải là người cầm cờ đi trước, gương mẫu đi trước; gương mẫu trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng; phải có sáng kiến trong công tác tuyên giáo…

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho ngành Tuyên giáo huyện

Phát biểu tại hội nghị gặp mặt,  đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những kết quả mà ngành Tuyên giáo huyện nhà đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định, vượt qua mọi khó khăn, vất vả qua các thời kỳ nhưng những người làm công tác tuyên giáo của huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu đúng, trúng, góp phần vào sự phát triển chung của huyện. Đồng chí đề nghị thời gian tới ngành tuyên giáo huyện cần tập trung tuyên truyền cho đại hội đảng các cấp, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020 – 2025, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện bàn giao mặt bằng để hoàn thành chiến dịch “30 ngày đêm” GPMB cao tốc, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận nhận phương án đền bù và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đồng hành cùng huyện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí để huyện đạt chuẩn NTM năm 2020; tiếp tục động viên nhân dân phát triển kinh tế – xã hội gắn với thu hút đầu tư, xây dựng hình ảnh và thương hiệu Đầm Hà; ngành Tuyên giáo huyện cần tiếp tục có những giải pháp, biện pháp và phương pháp tuyên truyền tiếp cận với những lĩnh vực mới như mạng xã hội trong thời đại 4.0. Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, động viên các gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước, nhân lên các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho đồng chí Lưu Minh Quý, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo huyện đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho cán bộ có nhiều đóng góp cho công tác tuyên giáo.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà