Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Duy trì thực hiện “ mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Sáng ngày 22/6, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND huyện Đầm Hà, trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; các cấp, các ngành, các xã, thị trấn chủ động triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện, xây dựng kế hoạch kịch bản phát triển kinh tế huyện Đầm Hà năm 2021 trong trạng thái bình thường mới. Các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch cùng kỳ: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.132 tỷ đồng, bằng 103,4% KH, tăng 3,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB đạt 722 tỷ đồng bằng 51,9% KH, tăng 27,6% CK; giá trị sản xuất thương mại và Dịch vụ đạt 862 tỷ đồng, bằng 48,2% KH, tăng 19,7% so với CK; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 93.025 triệu đồng, bằng 73% dự toán tỉnh giao, bằng 52% dự toán huyện giao, tăng 187% so với cùng kỳ… Chương trình giảm nghèo, Chương trình nông thôn mới được chủ động triển khai tích cực; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm; công tác tiếp dân, thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, giải quyết; chỉ đạo sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND huyện. Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ công chức viên chức và người lao động khi thực hiện sáp nhập. Tổ chức, triển khai thực hiện tốt các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Tập trung chỉ đạo, phòng chống dịch bệnh Covid -19, thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, cách ly dịch bệnh.

Đại biểu tham gia ý kiến

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung vào các giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, công tác các ly, phòng dịch covid – 19; công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia; giải pháp tăng thu ngân sách, công tác quản lý đất đai, GPMB, thu hút đầu tư …. Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về việc phê duyệt tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần chủ động nghiên cứu kỹ các quy hoạch, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn từ xa, từ sớm có quy mô, tầm nhìn chiến lược. Tập trung đánh giá, rà soát cán bộ, công chức, điều chuyển phân công hợp lý phù hợp với năng lực, chuyên môn nghiệp vụ. Trong sản xuất nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật phối hợp với ngành nông nghiệp lập lại kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp, khuyến cáo người dân gieo trồng cùng một nguồn giống chất lượng trên một diện tích đảm bảo lịch thời vụ và đạt năng suất cây trồng. Các xã tập trung rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới, công khai minh bạch để người dân giám sát, các đoàn thể tích cực vào cuộc duy trì công tác vệ sinh môi trường. Tập trung rà soát các nguồn thu, tăng thu ngân sách. Đối với việc thi công tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, tăng cường công tác kiểm soát các phương tiện vận tải, yêu cầu đơn vị thi công xử lý tạm thời, tại chỗ đất đá thải rơi ra đường, đảm bảo ATGT. Rà soát kế hoạch, các phương án cách ly 200 người và phương án cách ly 1.500 người, đảm bảo các điều kiện trong công tác phòng dịch covid – 19. Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục, giảm tỷ lệ hộ nghèo, quan tâm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, giải quyết đơn thư của công dân, xử lý nghiêm các sai phạm trên các lĩnh vực, đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát về giao thông, tăng cương công tác PCCC trên địa bàn.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn tiếp tục duy trì thực hiện ”mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Tập trung thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, quản lý tốt về đất đai, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn. Quan tâm rà soát các khoản thuế, phí, rà soát các nguồn thu, tăng thu ngân sách trên địa bàn. Trong công tác XDCB tập trung quản lý chất lượng, kiểm tra giám sát các công trình, phát huy vai trò của tổ giám sát đầu tư cộng đồng, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn XDCB theo kế hoạch. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia 2021, hướng nghiệp cho học sinh theo học các trường học nghề, chủ động chuẩn bị cho Hội thi duyên dáng Đầm Hà lần thứ II. Chuẩn bị kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện gắn với công bố quy hoạch, xúc tiến đầu tư. Tăng cường công tác quản lý đất đai, cải cách hành chính, làm tốt công tác GPMB phục vụ các dự án. Các cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết công việc đảm bảo thời gian, đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác chỉ đạo an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, PCTT – TKCN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                Mai Thắm ( Trung tâm TT&VH)