Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống – cách làm của Đảng bộ huyện Đầm Hà

Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Đầm Hà đã có sự chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra 21 chỉ tiêu trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Huyện ủy Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV tới các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên; tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của UBKT Huyện ủy. Xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách cơ sở theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng thời lựa chọn, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo. Gắn nội dung Nghị quyết với các phong trào thi đua yêu nước, với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Quảng Tân

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Đầm Hà đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Đặc biệt năm 2021 năm là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong đó nổi bật là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021– 2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, là một trong bốn địa phương của tỉnh đạt tỷ lệ 100%. Cùng với đó huyện đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, thúc đẩy triển khai sớm một số dự án đầu tư trọng điểm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư tại địa bàn. Tổ chức các cuộc làm việc với các doanh nghiệp đến nghiên cứu địa điểm đầu tư: tập đoàn Mavin, Công ty Japfa Comfeed Việt Nam, Công ty cổ phần Funny Group JSC, Công ty Khoa học công nghệ Lucaci. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa; duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm, phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại quy mô lớn. 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch covid – 19 diễn biến phức tạp, song Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” duy trì phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch cùng kỳ: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.132 tỷ đồng, bằng 103,4% KH, tăng 3,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB đạt 722 tỷ đồng bằng 51,9% KH, tăng 27,6% CK; giá trị sản xuất thương mại và Dịch vụ, tăng 19,7% so với CK; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 93.025 triệu đồng, bằng 73% dự toán tỉnh giao, tăng 187% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Mô hình khảo nghiệm giống lúa ST 25 tại xã Tân Bình

Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên. Các chi, Đảng bộ tích cực tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, rà soát tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức để sắp xếp tinh gọn và hoạt động hiệu quả, phát huy năng lực của cán bộ, đảng viên. Sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện. Sắp xếp đội ngũ cán bộ sau khi công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra giám sát, phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, lợi ích và nhu cầu chính đáng của nhân dân được quan tâm. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều tiến bộ, các vấn đề bức xúc trong nhân dân được giải quyết kịp thời, nhân dân phấn khởi tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực Đảng bộ huyện Đầm Hà từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, tạo được niềm tin và động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất thực, hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

                                           Mai Thắm( Trung tâm TT&VH Đầm Hà)