Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thảo luận một số nghị quyết về tài chính – ngân sách

Ngày 24/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV tiếp tục chia tổ thảo luận. Tham gia thảo luận tại tổ 9, các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thảo luận về Kế hoạch đầu tư công trung hạn; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Tại trang thông tin:

https://baoquangninh.com.vn/doan-dbqh-tinh-quang-ninh-thao-luan-mot-so-nghi-quyet-ve-tai-chinh-ngan-sach-2930970.html

Các ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cho rằng: Việc phân cấp, phân quyền là điểm mới, cần xác định cụ thể quyền hạn từng cấp trong thực thi, giám sát, đảm bảo thực thi kỷ luật trong đầu tư công, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; việc bố trí vốn không nên nhỏ giọt, phải liên tục, không ngắt quãng để dự án sớm đưa vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực.

Một số bất cập được ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đề cập, như: Liên quan đến GPMB, thủ tục, bố trí nguồn vốn, năng lực nhà thầu. Tất cả những công việc này phải được triển khai một cách đồng bộ. Muốn lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, các đại biểu đề nghị cần huy động các nguồn lực xã hội theo đúng tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nên tổng kết bài học kinh nghiệm từ những dự án đối tác công – tư đã thành công để huy động hiệu quả nguồn lực từ vai trò dẫn dắt của đầu tư công – tư.

Hiện nay việc bố trí nguồn vốn trong quá trình vận hành có sự thay đổi (giảm nguồn vốn) do tình hình nguồn thu giảm, nên cần có tính toán trong vận hành, do vậy Chính phủ cần tính toán lại nguồn thu từng năm không cần xem xét. Dự án động lực, dự án vùng liên kết phải đầu tư hệ thống giao thông liên vùng, do đó cần bố trí nguồn lực cho các địa phương khó khăn. Việc phân bổ nguồn vốn đối với các tỉnh biên giới cần ưu tiên cho kè biên giới, sông, suối liền kề nước bạn; các quỹ tài chính ngoài ngân sách phải sơ kết và khẳng định có hiệu quả.

Các dự án liên quan đến phát triển, liên kết vùng phải có trách nhiệm của Trung ương, bởi không chỉ vì phát triển của địa phương mà còn phát triển của cả vùng và quốc gia…

Mạnh Trường