Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện khảo sát tình hình triển khai Dự án của công ty Đức Anh tại Đảo Núi Cuống

Ngày 29/2/2020, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác của huyện đã đi khảo sát tình hình triển khai thực hiện Dự án sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp của Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đức Anh tại khu vực Đảo Núi Cuống, xã Đại Bình.

Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đức Anh được UBND tỉnh cho thuê đất tại địa điểm Đảo Núi Cuống, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, theo Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 với tổng diện tích 7.439.170 m2, thời gian 50 năm, để thực hiện Dự án sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp, trong đó Công ty sẽ tập trung chăm sóc bảo vệ 230,1 ha rừng tự nhiên và 190 ha rừng ngập mặn; đầu tư trồng rừng, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp trên diện tích 500 ha. Sau một thời gian triển khai dự án đến nay Công ty trồng mới trồng được 200 ha cây keo, một số ít cây dược liệu, chăn nuôi không được đầu tư; công ty cũng đã có điều chỉnh về dự án. Theo đánh giá của tỉnh Quảng Ninh, huyện Đầm Hà và các cơ quan chuyên môn Dự án triển khai không hiệu quả.

Công ty trồng đã triển khai trồng được 200 ha cây keo

Rừng tự nhiên, rừng ngập mặn được Công ty chăm sóc và bảo vệ

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đức Anh cần có báo cáo cụ thể về tình hình triển khai dự án từ khi được được UBND tỉnh cho thuê đất đến nay; cần đánh giá hiệu quả từ khi triển khai dự án để huyện xem xét và có đề xuất với tỉnh để cho Công ty tiếp tục triển khai hoặc thu hồi dự án.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà