Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện dự sinh hoạt chuyên đề Chi bộ Trung tâm Thủy lợi – Giao thông và Môi trường

Ngày 2/4/2024, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đến dự sinh hoạt chuyên đề Chi bộ Trung tâm TL-GT&MT huyện. Tham dự buổi sinh hoạt có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Chi bộ Trung tâm TL-GT&MT hiện có 16 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt Chi bộ đã đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với Trung tâm. Theo đó, thời gian qua Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiêm vụ chuyên môn được giao góp phần vào triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung các Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy, UBND huyện đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức, người lao động. Chi bộ đã bám sát vào các kết luận của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong cấp ủy, các đồng chí trong Ban giám đốc,  các đồng chị được giao phụ trách lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện. Triển khai thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy, UBND huyện, đến nay Trung tâm đã chủ động rà soát, chỉ đạo xây dựng Đề án tự chủ của đơn vị; Tập trung chỉ đạo xây dựng phương án đề xuất đổi tên gọi đối Trung tâm; tổ chức rà soát xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với Trung tâm. Làm tốt công tác quản lý 142,2km kênh mương, thực hiện công tác vận hành, điều tiết nước phục vụ sản xuất cho nhân dân trên địa bàn huyện; Trung tâm đã chủ động bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa, nạo vét, phát tuyến hệ thống kênh mương theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành công trình, hệ thống đường ống và vận hành cấp nước sạch sinh hoạt; thường xuyên tuần tra, kiển soát đường ống để kịp thời xử lý khắc phục đường ống bị hư hỏng sự cố; Rà soát hiện trạng công trình, hệ thống đường ông nước sạch để đề xuất sửa chữa, thay thế, mở rộng mạng lưới đường ống để nâng cao tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước; làm tốt công tác quản lý tài sản công trình Bến cập tàu Đầm Buôn; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất nghĩa trang Tân tiến. Trung tâm thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề Chi bộ Trung tâm TL-GT&MT huyện, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị thời gian tới Chi bộ Trung tâm cần tập chung cho công tác xây dựng đảng; tiếp tục rà soát thực hiện các thông báo kết luận của BTV, Thường trực Huyện ủy đối với đơn vị; triển khai nghiêm túc đề án tự chủ của đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2024 của huyện về: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” và các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan. Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, vận hành đối với các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, công trình thủy lợi được giao quản lý. Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị theo quy định.

Quốc Nghị