Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà

Chiều ngày 3/4/2024, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ tại phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy thị trấn và Văn phòng Huyện ủy.

Chi bộ phố Lê Lương hiện có 39 đảng viên. Trong tháng 3/2024, chi bộ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của khu phố, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phong trào ở khu dân cư. Đảng viên và nhân dân trong khu phố đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ; thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, tích cực lao động, phát triển kinh tế; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các tổ chức hội, đoàn thể hoạt động chất lượng, hiệu quả; trong tháng đã chỉ đạo hoàn thành việc tiêm phòng dại cho vật nuôi trên địa bàn. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ cũng đã quán triệt, triển khai bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến các đảng viên.

Các đại biểu dự buổi sinh hoạt

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, các đảng viên chi bộ đã tham gia thảo luận, phát biểu nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung: Phát triển đảng viên, sử dụng nước sạch, phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, công tác phòng chống cháy nổ trong khu dân cư, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn phố…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả mà chi bộ phố Lê Lương đã đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị chi bộ phố quan tâm thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ trong các hoạt động của khu phố, hoạt động của các hội, đoàn thể; tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong chi bộ, quan tâm, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Tăng cường công tác dân vận và hiệu quả của công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong công tác xây dựng khu phố văn hóa, Chi bộ cần quan tâm triển khai Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững. Quan tâm khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế trong hộ dân và doanh nghiệp. Triển khai thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn khu phố. Đảo bảo công tác an ninh trật tự, công tác tự quản trên địa bàn khu dân cư. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, cũng đề nghị thị trấn Đầm Hà cần quan tâm nắm những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương trên địa bàn các khu phố; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn khu dân cư.

Quốc Nghị