Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Chủ tịch UBNHD huyện kiểm tra thực tế công tác triển khai, quản lí quy hoạch trên địa bàn huyện

Ngày 21/5, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực tế công tác triển khai, quản lí quy hoạch trên địa bàn huyện. Cùng đi có các phòng, đơn vị liên quan.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực tế tại một số điểm quy hoạch sử dụng đất tại xã Dực Yên; quy hoạch nghĩa trang Tân Tiến, một số điểm quy hoạch sử dụng đất tại xã Tân Bình; bến vật liệu xây dựng tại thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thực tế tại bến vật liệu xây dựng tại thôn Đầm Buôn

Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Dực Yên tập trung phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường, các phòng chuyên môn rà soát hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng tiến độ. Trung tâm Thủy lợi – giao thông & môi trường rà soát, đánh giá lại hiện trạng quản lý, sử dụng nghĩa trang Tân Tiến; tham mưu điều chỉnh quy hoạch, xây dựng quy chế, đề xuất hình thức quản lý hiệu quả. Các đơn vị, các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, quản lý chặt chẽ quy hoạch, không để xảy ra trường hợp lấn chiếm trái phép.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)