Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm một số mô hình kinh tế

Sáng ngày 19/6/2024, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã Quảng Tân và kiểm tra một số nội dung tại xã Quảng An. Cùng đi có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế của các hộ dân tại xã Quảng Tân, gồm mô hình trồng ổi, nuôi gà thương phẩm của gia đình chị Đỗ Thị Thoa ở thôn Tân Hợp; mô hình nuôi gà bản Đầm Hà của gia đình bà Nguyễn Thị Mướt ở thôn Tân Hòa; mô hình chăn nuôi dê, thỏ của gia đình bà Trần Thị Hiền ở thôn An Lợi.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Bí thư Huyện ủy thăm mô hình nuôi gà bản Đầm Hà tại thôn Tân Hòa

Tại các nơi đến, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của các hộ gia đình trong phát triển các mô hình sản xuất. Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn các hộ dân tập trung mở rộng mô hình, nâng cao chất lượng các sản phẩm, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện và xã Quảng Tân tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất của các hộ gia đình, cơ sở sản xuất nông nghiệp; tiếp tục hỗ trợ, nghiên cứu, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; đẩy mạnh các giải pháp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra hệ thống mương dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thôn Nà Pá

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã đi kiểm tra hoạt động kinh doanh của các hộ dân tại Chợ Ba Nhất và hệ thống kênh, mương tại thôn Nà Pá, xã Quảng An.

Quốc Nghị