Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Đầm Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác Hội 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 18/6, Ban Chấp hành Hội LHPN Đầm Hà đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Đầm Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác Hội 6 tháng đầu năm 2024. Đến dự có đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; đồng chí Trần Thị Bích Thùy – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban xây dựng tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh.

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết, với sự quan tâm tâm chỉ đạo, định hướng của Thường trực Hội LHPN tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết Đại hội đề ra. Đến nay đã thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và có những chỉ tiêu vượt trên 100% chỉ tiêu nghị quyết cả nhiệm kỳ. Điển hình là hoạt động vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được các cấp Hội từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gia đình hội viên, phụ nữ. Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành rà soát, nắm vững hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ (theo tiêu chí mới), phân công cán bộ, hội viên có điều kiện hỗ trợ giúp đỡ. Từ việc hỗ trợ vốn, kiến thức giúp hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập… đã phối hợp giúp 31 hộ nghèo, 64 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo (đạt 300% chỉ tiêu Nghị quyết). Hội tư vấn, hỗ trợ thành lập 6 HTX, tổ hộ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý, đạt 300% so với Nghị quyết đề ra gồm: Tổ hợp tác trồng Nấm rơm tại thôn Đồng Tâm xã Dực Yên; Hợp tác xã TMDV Chăn nuôi gà Thành Công, Thôn Đồng Mương, xã Đại Bình; HTX thương mại và chế biến Hàu Đầm Hà; HTX thương mại và chế biến Hàu Gia Hưng; HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Việt Huyền; tổ HTX “Phụ nữ Dao phát triển kinh tế du lịch cộng đồng”.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện phát biểu tại hội nghị

Hội LHPN huyện đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả theo phương châm “nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội”. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã kết nạp mới 613 hội viên đạt tỷ lệ 613/215 đạt 285% só với Nghị quyết Tỉnh hội giao, bằng 115,6% theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện giao hàng năm; đã giới thiệu được 44 hội viên xem xét kết nạp Đảng đạt 176% chỉ tiêu Nghị quyết. Nhằm phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, giữ gìn văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, Hội LHPN huyện đã tổ chức 6 Hội nghị về “Xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện bình đẳng giới”cho 488 lượt cán bộ, hội viên tham dự; Hội LHPN các xã, thị trấn Phối hợp thực hiện tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xây dựng văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân cư; làm bạn cùng con, nuôi con ngoan, học giỏi cho hơn 600 lượt người tham gia. Được sự định hướng, hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện đã thành lập và tổ chức ra mắt 3 mô hình: mô hình “Chăm sóc giáo dục phát triển toàn diện trẻ thơ” và tập huấn cho các thành viên tham gia mô hình tại xã Quảng Tân với 30 thành viên tham gia; Mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” tại Thôn Yên Sơn, xã Dực Yên với 8 thành viên tham gia; mô hình “Chăm sóc và giáo dục trẻ thơ” tại xã Quảng Lâm, Quảng An với 30 thành viên đối với mỗi mô hình”. Công tác an sinh xã hội cũng đã được Hội quan tâm triển khai thực hiện. Hơn 2 năm qua, Hội đã vận động, góp phần cùng địa phương hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, hộ nghèo… trong huyện với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng thông qua các hoạt động: chăm lo cho người nghèo, cận nghèo đón Tết; tặng thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Phát huy những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, thời gian tới Hội LHPN từ huyện tới cơ sở sẽ tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác hằng năm của tỉnh, của huyện và của Hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phụ nữ Quảng Ninh xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam“, nhân rộng xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Phụ nữ Đầm Hà làm nòng cốt trong bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với Xây dựng người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện”, phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong chương trình Mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo, Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia thực hiện Đề án trồng cây ăn quả và trồng rừng gỗ lớn, các Đề án phát triển du lịch của Huyện. Thực hiện hai khâu đột phá “Phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, giữ gìn văn hoá giàu bản sắc Quảng Ninh” và “Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong điều hành hoạt động Hội và xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh”.  Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đề xuất chính sách: chủ trì giám sát một số vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức Hội, phụ nữ và trẻ em gái; hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, nâng cao hiệu quả đóng góp của phụ nữ trong đảm bảo an ninh quốc phòng.

                                                                Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)