Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản bất hợp pháp trên địa bàn huyện

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, ngày 5/9, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã ra quân thực hiện tháng cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác IUU(khai thác thủy sản bất hợp pháp) theo quy định trên địa bàn huyện Đầm Hà.

Đoàn liên ngành huyện đã tiến hành kiểm tra 10 trường hợp khai thác thủy sản trên biển, tập trung kiểm tra các nội dung: đăng ký‎, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận/cam kết an toàn thực phẩm; nhật ký‎/báo cáo khai thác thuỷ sản; không chấp hành việc kiểm tra xử lý các trường hợp sử dụng nghề cấm, ngư cụ cấm diễn ra trên địa bàn…Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện, xử lý đối với 1 đối tượng vi phạm quy định khai thác IUU(khai thác thủy sản bất hợp pháp) theo quy định của pháp luật. Cùng với kiểm tra, Đoàn liên ngành huyện Hướng dẫn tuyên truyền ngư dân thực hiện tốt các quy định của nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định, góp phần bảo tồn, phát triển và sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản.

Đoàn liên ngành huyện kiểm tra việc khai thác thủy sản trên khu vực biển huyện Đầm Hà

Đoàn liên ngành huyện đã xử lý 1 trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản

Thời gian tới, huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đối với công tác quản lý, khai thác, bảo tồn, phát triển và sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản; ngăn chặn và giảm thiểu khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, nâng cao hiệu quản lý đa dạng sinh học phục vụ phát triển kinh tế bền vững của huyện, đồng thời tiếp tục triển khai các đợt cao điểm, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

                                 Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)