Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn khảo sát Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với huyện

Sáng ngày 8/6/2021, Đoàn khảo sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Thị Kim Chung – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện về thực trạng kết quả tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ; Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng BCĐ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, công tác cải cách tư pháp đã được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ; huyện đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả: Công tác CCTP được quan tâm, gắn công tác tư pháp và CCTP với các nhiệm vụ trọng tâm của huyện như đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng. Thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt, kiểm tra giám sát liên quan đến lĩnh vực tư pháp; quan tâm kiện toàn BCĐ cải cách tư pháp của huyện. Nhận thức của các cấp, các ngành đối với công tác tư pháp có sự chuyển biến tích cực. Mối quan hệ giữa các ngành tư pháp ngày càng chặt chẽ hơn; trách nhiệm trong thực thi công việc và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức tư pháp được nâng cao. Đội ngũ cán bộ tư pháp được củng cố, kiện toàn; cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị được quan tâm đầu tư. Công tác điều tra xử lý tội phạm, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ. Chất lượng các phiên tòa xét xử theo tinh thần CCTP ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, BCĐ cải cách tư pháp huyện cũng đã đề xuất với Đoàn khảo sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy một số nội dung liên quan đến việc tổ chức tập huấn cho các thành viên BCĐ, cơ quan thường trực cấp huyện; BCĐ CCTP cấp trên cần xem xét bố trí nguồn kinh phí độc lập cho hoạt động CCTP ở cấp cơ sở; đối với việc tham gia góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật, BCĐ cấp trên cần tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn để BCĐ các huyện được tập trung và cùng nhau tham gia đóng góp ý kiến.

Qua nghe báo cáo và các đề xuất của BCĐ CCTP huyện, các đồng chí trong Đoàn khảo sát đã có ý kiến đóng góp cho huyện Đầm Hà về tổ chức và hoạt động của BCĐ CCTP cấp huyện; đồng thời hướng dẫn, trao đổi một số nhiệm vụ, nghiệp vụ chuyên môn cho các cơ quan tham mưu của BCĐ cấp huyện.

Đồng chí Đặng Thị Kim Chung, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thị Kim Chung – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả mà BCĐ cải cách tư pháp huyện Đầm Hà đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng đề nghị thời gian tới các thành viên BCĐ của huyện cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác CCTP; vai trò tham mưu của cơ quan thường trực cần tập trung thực hiện nhiệm vụ rõ nét hơn. BCĐ huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong cải cách tư pháp trên địa bàn huyện; quan tâm hơn nữa đến công tác tranh tụng tại tòa, công tác số hóa hồ sơ phục vụ cho công tác tranh tụng và xét hỏi tại tòa; tiếp tục chỉ đạo các ngành tư pháp của huyện quan tâm triển khai thực hiện kế hoạch của BCĐ CCTP tỉnh và huyện để hoạt động CCTP trên địa bàn huyện đạt được hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà