Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với huyện Đầm Hà về chương trình giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ tại Nghị định 136 của Chính phủ

Ngày 24/10/2018, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với huyện Đầm Hà về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và các chính sách hỗ trợ tại Nghị định 136/NĐ – CP ngày 21/9/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Đầm Hà, trong thời gian qua huyện đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, lồng ghép, tích hợp các chính sách, chương trình, dự án gắn với huy động nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững và đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Công tác xã hội hóa giúp đỡ hộ nghèo được cả hệ thống chính trị quan tâm, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực vào cuộc, đăng ký giúp đỡ thoát nghèo có địa chỉ. Các cơ quan, ban, ngành huy động mọi nguồn lực  hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, các dự án mô hình phát triển sản xuất góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững. Cuối năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1.037 hộ bằng 10,12%, đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo còn 5,51%, ước thực hiện đến tháng 10/2018 toàn huyện còn 1,83% hộ nghèo. Hộ nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, điều kiện sống từng bước được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tinh ủy viên Bí thư Huyện ủy Đại biểu HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Huyện đã triển khai thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ – CP của chính phủ, góp phần giảm bớt khó khăn cho đối tượng yếu thế có cuộc sống ổn định, hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia phát triển sản xuất phấn đấu giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác xã hội hóa chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi đã huy động cả cộng đồng tham gia chăm sóc, bảo vệ. 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện đã được thụ hưởng trợ cấp xã hội, được tiếp cận và thụ hưởng các nguồn lực hỗ trợ khác.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của lãnh đạo huyện Đầm Hà và các ban, ngành, địa phương, Đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Đầm Hà trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ tại Nghị định 136/NĐ – CP của Chính phủ. Đoàn cũng đề nghị huyện Đầm Hà cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về công tác vệ sinh môi trường tại hộ gia đình, khu dân cư; tăng cường tập huấn, phát huy hiệu quả Ban giám sát đầu tư cộng đồng; quy định rõ trách nhiệm, công tác quản lý, sử dụng nhằm phát huy hiệu quả các công trình xây dựng cơ bản đã được đầu tư. Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất như dự án hỗ trợ bò sinh sản đoàn giám sát đề nghị huyện cần tiếp tục quan tâm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, kỹ thuật sinh sản cho đàn bò; triển khai các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân chống tái nghèo. Quan tâm rà soát các hộ không có khả năng thoát nghèo, đủ điều kiện đưa vào diện trợ cấp xã hội.

Đoàn giám sát đến thăm hộ gia đình tại thôn Nà Thổng xã Quảng An được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 167

Trước đó, Đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế các dự án hỗ trợ sản xuất, các công trình hạ tầng điện, đường, trường trạm, nước sạch, công tác truyền thông, y tế và làm việc với 3 xã Quảng Lâm, Quảng Lợi, Quảng An huyện Đầm Hà.

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)

Trả lời