Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc với Trung tâm TT&VH

Sáng ngày 7/3/2022, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm TT&VH về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, sử dụng tài sản công giai đoạn 2018-2020.

Từ khi thành lập (1/2017) đến nay, Trung tâm TT&VH đã chủ động, linh hoạt, bám sát các văn bản luật; hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên theo từng lĩnh vực, từng loại hình, kịp thời áp dựng để triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính, tài sản được giao theo phân cấp một cách hiệu quả, đúng với quy định của Nhà nước, góp phần đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm đều thực hiện công tác kiểm kê tài sản và báo cáo kịp thời theo quy định. Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản luôn được quan tâm, mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoàn thành 100% KH hàng năm của đơn vị, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức Trung tâm TT&VH.

Tại buổi làm việc, Trung tâm TT&VH cũng đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến hướng dẫn chung thống nhất về việc thực hiện cho thuê tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập; cơ chế về chế độ, định mức chi có tính đặc thù đối với các hoạt động tập luyện, biểu diễn văn hóa văn nghệ tại các địa phương…

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát, phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà Trung tâm TT&VH đã đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Trung tâm TT&VH cần tiến hành rà soát điều chỉnh quy chế quản lý tài sản để đảm bảo sử dụng, quản lý đạt hiệu quả. Rà soát các tài sản trên cơ sở cơ quan được giao quản lý để đề nghị UBND huyện thực hiện việc bàn giao tài sản cho đơn vị theo đúng quy định, đúng thẩm quyền. Phối hợp với cơ quan chuyên môn khẩn trương lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê kinh doanh, liên kết kinh doanh, lập và hoàn thiện hồ sơ trình cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát các tiêu chuẩn, định mức để đề xuất bổ sung theo quy định; chủ động rà soát tổng thể các tài sản được giao quản lý, sử dụng để đề xuất với UBND huyện có hướng giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, bấy cập. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành về quản lý sử dụng tài sản công; nghiêm túc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các cơ quan về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời