Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn giám sát của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với huyện Đầm Hà

Ngày 29/11, Đoàn giám sát của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đức Thành –  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay.

Dự và làm việc với đoàn có các đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được quan tâm, thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Huyện đã tổ chức 9 hội nghị thông báo, học tập, quán triệt 25 Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành dộng của Tỉnh với gần 6 nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia; tỷ lệ cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đạt trên 90%; 100% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ và Huyện ủy quản lý nộp bài thu hoạch theo đúng quy định; 100% các chi, đảng bộ trực thuộc, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tổ chức triển khai học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy với trên 90% cán bộ, đảng viên và trên 85% hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia học tập, tiếp cận. Trên cơ sở các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh, Huyện đã kịp thời xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND, các cơ quan, dơn vị, các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; đôn đốc các chi, đảng bộ, đơn vị trực thuộc cụ thể hóa các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tiễn. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện đã ban hành 104 văn bản cụ thể hóa các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 42 văn bản, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện ban hành 58 văn bản, UBND huyện ban hành 258 văn bản chỉ đạo, điều hành ứng phó dịch Covid-19; triển khai chuẩn bị đầy đủ các phương án theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng dịch Covid-19 diện rộng theo kế hoạch; đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác phòng, chống dịch. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, huyện đã tập trung chỉ đạo, xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Huyện ủy; kịp thời điều chỉnh, bổ sung Chương trình kiểm tra giám sát của BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo đồng bộ với Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra cấp huyện và chương trình kiểm tra, giám sát cấp cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy của huyện Đầm Hà trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Huyện ủy Đầm Hà tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy là nội dung quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp đã đề ra. Huyện ủy Đầm Hà sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đoàn giám sát, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn bản theo quy định.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời