Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn công tác Sở LĐ TB&XH tỉnh làm việc với UBND huyện Đầm Hà

Chiều ngày 4/8/2023, Đoàn công tác của Sở LĐ TB&XH và một số ngành thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh do đồng chí Vũ Quang Trực – Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em. Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ em huyện dự và làm việc với đoàn.

Theo báo cáo, công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện được Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân huyện và Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã quan tâm tạo mọi điều kiện cho giới nữ giới vươn lên bằng năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của mình; các tầng lớp phụ nữ đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân về bình đẳng giới được nâng lên. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các xã, thị trấn luôn quan tâm, tổ chức nhiều hoat động để nâng cao vai trò, chức năng của phụ nữ trong công tác và đời sống gia đình. Công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện: Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về trẻ em đã được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm chú trọng lồng ghép thực hiện. Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của huyện đều gắn các mục tiêu trẻ em; bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời để triển khai thực hiện nhiệm vụ Trẻ em. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện quan tâm chăm sóc, trợ giúp để các em hòa nhập cộng đồng. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho trẻ theo quy định của Trung ương, của tỉnh đảm bảo theo quy định.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ em huyện, phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Vũ Quang Trực – Phó giám đốc Sở LĐ TB&XH tỉnh, phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quang Trực – Phó giám đốc Sở LĐ TB&XH tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Đầm Hà đạt được trong công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bảo vệ chăm sóc trẻ em. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp, các ngành, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ em huyện cần lựa chọn những việc làm thiết thực, hiệu quả như tổ chức thêm nhiều lớp dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn huyện. Cần xây dựng được quy chế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn huyện vào cuộc trong công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tập trung huy động được các nguồn lực trong xã hội vào cuộc hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động chăm sóc bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới. Việc xây dựng các mô hình phải hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội; làm tốt công tác truyền thông nhằm lan tỏa trong cộng đồng về chăm sóc bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới. Quan tâm đặc biệt đến trẻ em ở các vùng khó khăn, vùng xa.

Quốc Nghị