Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh làm việc với UBND huyện

Sáng ngày ngày 26/8/2021, Đoàn công tác liên ngành số 3 của tỉnh do đồng chí Lê Quang Ngọc – PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện để kiểm tra việc triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các QĐ, NQ của Trung ương và của tỉnh trên địa bàn huyện. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan liên quan.

Thực hiện NQ số 68 ngày 1/7/2021của Chính phủ và QĐ số 23 ngày 7/7/2021 của Thủ rướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và QĐ số 42 ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Huyện Đầm Hà đã ban hành 07 văn bản chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các NQ, QĐ của Trung ương và của tỉnh. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người dân trên địa bàn về chính sách hỗ trợ theo các NQ, QĐ của các cấp; Trung tâm TT&VH huyện đã đăng tải 18 tin bài trên Cổng thông tin, Website và trang DDCI, phát sóng 36 lượt trên sóng phát thanh của huyện về công tác triển khai chính sách hỗ trợ, các thông báo, văn bản chỉ đạo của các cấp về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; các xã, thị trấn thường xuyên thông tin trên hệ thống loa đến các thôn, bản, khu phố.

Đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tính đến nay, huyện Đầm Hà đã tổ chức chi trả hỗ trợ được cho 8 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền là 24 triệu đồng; BHCH huyện đã thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 44 dơn vị có 633 lao động với số tiền hỗ trợ ước tính cho 12 tháng là trên 158 triệu đồng; UBND huyện đã ban hành quyết định hỗ trợ cho 13 hộ cận nghèo có 41 người với số tiền là 61.500.000 đồng, Phòng LĐTB&XH đang thực hiện các bước chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng theo quy định.

Đoàn công tác của tỉnh kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt cho Đoàn công tác liên ngành số 3 của tỉnh, đồng chí Lê Quang Ngọc – PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông, trưởng đoàn đánh giá cao những kết quả trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Đầm Hà. Đoàn công tác của tỉnh đề nghị huyện tiếp tục tăng cường công tác rà soát các đối tượng để triển khai chi trả hỗ trợ sớm và kịp thời theo quy định; tập trung tuyên truyền sâu rộng về các chính sách hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo các NQ, QĐ của Trung ương và của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội; cơ quan Trung tâm TT&VH huyện cần xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền cụ thể để tuyên truyền một cách hiệu quả nhất các chính sách hỗ trợ đến người lao động, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà