Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn công tác của huyện kiểm tra, khảo sát công tác quản lý biển

Chiều ngày 24/3/2023, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát công tác quản lý khu vực biển và các đảo trên địa bàn huyện. Cùng đi có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, địa phương có liên quan.

Đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với việc nuôi trồng thủy sản trên biển và kiểm tra, khảo sát công tác quản lý đối với hệ thống các đảo của các xã ven biển. Trong thời gian qua, các xã ven biển đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống các đảo thuộc địa bàn. Triển khai thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản, các xã đã tập trung vào việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản trên biển như: sử dụng khu vực biển chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, nuôi không đúng vị trí, nuôi vượt diện tích được giao, được thuê, chưa thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi trong hoạt động nuôi trồng thủy sản theo Quy chuẩn địa phương (QCĐP 08: 2020/QN). Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm, các xã cũng đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên biển chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện nuôi trồng theo đúng khu vực được giao, cho thuê, chuyển đổi vật liệu nuôi biển đảm bảo theo quy chuẩn của địa phương.

Đoàn công tác của huyện kiểm tra, khảo sát công tác quản lý đối với hệ thống các đảo của các xã ven biển.

Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn và các xã ven biển tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống các đảo. Các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên biển đẩy nhanh việc chuyển đổi phao xốp sang vật liệu đạt quy chuẩn. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép không chịu tháo dỡ, di dời phao xốp lấn chiếm luồng lạch, các trường hợp không chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nuôi đảm bảo theo quy chuẩn và các trường hợp nuôi ngoài khu vực quy hoạch… để đảm bảo môi trường nuôi và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Quốc Nghị