Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Điểm mới của Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà khóa XXV

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần Đổi mới- Sáng tạo – Đột phá, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh, với nhiều điểm mới so với những nhiệm kỳ trước đây.

Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Đại hội được thực hiện trong bối cảnh kinh tế xã hội của huyện duy trì tốc độ phát triển khá, các chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả tích cực. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và các chính sách pháp luật của nhà nước. Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội, Đảng bộ huyện đã quán triệt, triển khai nghiêm túc kịp thời các Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, chủ động bám sát nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch 308 – KH/TU của Tỉnh ủy. Việc xây dựng văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo, tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước khi trình Đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính thống nhất cao theo quy trình và hướng dẫn. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội được quan tâm, các hoạt động tuyên truyền, cổ động thông qua hệ thống thông tin, loa truyền thanh; qua mạng internet, tuyên truyền trực quan qua hình ảnh, băng rôn, khẩu hiệu, trong, ngoài hội trường, trước và trong đại hội được các được triển khai  thực hiện trang trọng chu đáo, sáng tạo. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa XXV

Trong quá trình tổ chức Đại hội, Đoàn chủ tịch Đại hội đã bám sát chương trình, có sự điều chỉnh linh hoạt, đảm bảo khoa học, phù hợp về thời gian; điều hành bầu cử tại Đại hội đảm bảo chặt chẽ, dân chủ.

Báo cáo chính tại Đại hội đã thể hiện được kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn khát vọng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện nhà. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa kế thừa và đổi mới, đánh giá khách quan, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đã thắng thắn đánh giá đúng, chỉ ra những ưu khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.

Đại hội đã giành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận, đánh giá trung thực khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các ý kiến thảo luận sôi nổi, trách nhiệm chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Công tác bầu cử đảm bảo theo quy trình, dân chủ, 100% Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội,  Đây là chủ trương đúng đắn, là cơ hội thể hiện niềm tin cũng như kỳ vọng của Đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy dân chủ trực tiếp bầu ra bí thư của Đảng bộ mình. Công tác kiểm phiếu được thực hiện bằng phần mềm kiểm phiếu, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực trong bầu cử.

Đại biểu thảo luận tại tổ về Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Điểm mới trong tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ này, ngoài chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội (Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành) như trước đây, tại Đại hội này Đảng bộ huyện phải chuẩn bị Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đại hội cũng đã dành thời gian để thảo luận chương trình hành động trước khi được biểu quyết thông qua tại đại hội, qua đó đưa ra được những chủ trương, giải pháp và quyết sách lớn, phát huy trí tuệ của tập thể, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã  diễn ra thành công, tạo được niềm tin, khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Phấn khởi trước những kết quả đạt được  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy lùi khó khăn, thách thức; quyết tâm xây dựng huyện Đầm Hà trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

                                   Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)