Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đột phá, chiều ngày 13/5, Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp và bế mạc. Dự và chỉ đạo phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Hạ Long; Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đại biểu các Đảng bộ huyện trong tỉnh.

Đại hội đã nghe đoàn chủ tịch thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 2 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí. Như vậy, cùng với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy được bầu trực tiếp tại Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 2 đồng chí Phó Bí thư là đồng chí Trần Việt Dũng và đồng chí Đặng Văn Tuấn. Bầu Ủy ban Kiểm tra huyện ủy gồm 7 đồng chí và đồng chí Vũ Thị Vui được bầu là chủ nhiệm UBKT huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 9 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ và tâm huyết của Đảng bộ huyện Đầm Hà dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. Kết quả các phiên bầu cử tại đại hội và bầu cử tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều đạt số phiếu cao. Đại hội cũng đã chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXIV, không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Theo đó Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm 2020 – 2025: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, hình thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất giống và nuôi thương phẩm thủy sản; vùng sản xuất và chế biến nông, hải sản cung cấp cho các khu du lịch, khu kinh tế và xuất khẩu; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Đầm Hà, xây dựng Đầm Hà trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm vui, nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Kết quả Đại hội thể hiện ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và Nhân dân huyện Đầm Hà trên chặng đường phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc Đại hội

Để hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết, Chương trình hành động, truyền tải ý chí quyết tâm của Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2020 – 2025).

Hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội

Ngay sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị rút kinh nhiệm công tác tổ chức Đại hội. Qua đó giúp các Đảng bộ huyện sẽ tổ chức Đại hội trong thời gian tới đảm bảo thực hiện đúng quy trình, dân chủ, phát huy tinh thần đổi mới, tạo sự chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV

TT Họ và tên
1 Nguyễn Thị Thu Hà
2 Trần Việt Dũng
3 Đặng Văn Tuấn
4 Lê Bình Phượng
5 Vũ Mạnh Hà
6 Nguyễn Hữu Tuyến
7 Nguyễn Thị Hoa
8 Vũ Thị Vui
9 Nềnh Quốc Sinh
10 Vũ Quốc Hưng
11 Đào Biên Thùy

 

Danh sách UBKT Huyện ủy

TT Họ và tên
1 Vũ Thị Vui
2 Triệu Thanh Ngần
3 Chu Thị Tuyết Nhung
4 Vũ Quốc Hưng
5 Đinh Hồng Phong
6 Nguyễn Thu Thủy
7 Đoàn Văn Thành

 

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)