Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 26/2, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp rà soát, đánh giá kết quả hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến thời điểm này, hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của xã Quảng Lâm đã được Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh xét duyệt, thông qua; Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt. 4 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao (Quảng Tân, Tân Bình, Dực Yên, xã Đầm Hà) đã hoàn thiện hồ sơ gửi Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh. Đối với hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cơ bản đã hoàn thành báo cáo tổng hợp chung và hệ thống bảng biểu, số liệu. Các báo cáo thành phần của các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đang được thực hiện.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, hoàn thiện báo cáo; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung theo hướng dẫn.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, các đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, tài liệu liên quan; chậm nhất đến ngày 1/3/2021.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời