Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng tạo động lực phát triển

Những năm qua, công tác thi đua – khen thưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được huyện Đầm Hà quan tâm triển khai thực hiện, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Qua đó đã khơi dậy và phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo mỗi của cá nhân; phát huy  ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của tập thể; tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập, lao động sản xuất; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội ở địa phương.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng thi đua khen thưởng thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Thưởng trực Huyện ủy, UBND huyện, nắm chắc luật thi đua, khen thưởng, kịp thời tham mưu, hướng dẫn cụ thể về hình thức, nội dung, tiêu chuẩn, đối tượng thi đua khen thưởng phù hợp. Huyện quan tâm chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên, khen thưởng đột xuất những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ. Hàng năm, bố trí ngân sách để thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn bố trí nguồn kinh phí ngân sách để động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân; tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác thi đua khen thưởng và tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, ký kết giao ước thi đua. Các phong trào thi đua được phát động, triển khai sâu rộng; thi đua theo khối, ngành và theo các đợt thi đua gắn với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể, sát thực đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Chủ đề, nội dung, hình thức thi đua phong phú; tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, khâu yếu, việc khó, việc cấp bách; chú trọng bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực mạnh mẽ để đạt yêu cầu mục tiêu đề ra. Với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo, mỗi phong trào, đợt thi đua của các đơn vị trong huyện đều xác định rõ chủ đề, nội dung, tiêu chí đánh giá cụ thể, phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026,  thi đua  chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện; Phong trào “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; Phong trào Dân vận khéo, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhv.v.v. tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với cách làm hay, sáng tạo ở tất cả các lĩnh vực. Đồng thời góp phần tích cực trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – hội của huyện.  Kinh tế – xã hội của huyện có bước phát triển phát triển bứt phá. Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ đề công tác năm “Giữ vững địa bàn an toàn và tốc độ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tích hợp,bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch; nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện”. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, nghiêm túc quán triệt, quyết liệt triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; kiên trì thực hiện phương châm  “3 trước”, “4 tại chỗ”, dự phòng, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; thực hiện thành công “Mục tiêu kép” vừa chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, vừa ổn định phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 19,2%. Tổng giá trị sản xuất trên 03 lĩnh vực đạt 5.955 tỷ đồng. Trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 9,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XD tăng 43,0% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15,5% so với CK. Cơ cấu giá trị sản xuất của 3 khu vực kinh tế: Nông lâm thủy sản 42%, Công nghiệp, TTCN, xây dựng 28%, Thương mại – Dịch vụ 30%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 207,359 tỷ đồng đạt 163% dự toán tỉnh giao, đạt 115% dự toán huyện giao, tăng 76% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.275 tỷ đồng, tăng 60,3% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP được chủ động triển khai tích cực. Sau 11 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Đầm Hà đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang, sạch, đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, có sự phân công, phân cấp quản lý, đầu tư cụ thể với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Huyện có 6/8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 2/8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Đầm Hà đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Trong năm, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 20 ngày tái lập huyện. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Công tác quy hoạch, GPMB, xây dựng cơ bản được đẩy mạnh. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm. Các chỉ số về cải cách hành chính sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Hệ thống chính quyền được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác thanh tra được triển khai kịp thời, đúng tiến độ. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. An sinh xã hội được đảm bảo, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo. Công tác quốc phòng an ninh, trật tự ATXH được giữ vững.

Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao huyện Đầm Hà lần thứ VI

Trong công tác xây dựng Đảng, Đầm Hà tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường

Trong năm, Huyện ủy đã tổ chức 27 lớp bồi dưỡng chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, hội viên; kết nạp 92 đảng viên mới. Chỉ đạo đạo đảng bộ các xã, thị trấn thành lập 6 chi bộ trạm y tế trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn. Cấp ủy các cấp đã tổ chức 130 cuộc kiểm tra giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Trong năm, BCH, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chỉ đạo UBND huyện bám sát nhiệm vụ, giải pháp điều hành của tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH.  Các tổ chức hội đoàn thể huyện thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là vận động nhân dân tham gia các dự án phát triển sản xuất, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh việc triển khai hoàn thành các công trình dự án của tỉnh, huyện và chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thu hút, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Năm 2021, toàn huyện có 147 đơn vị đăng ký với 147 mô hình trên các lĩnh vực. Qua đánh giá có 54/69 mô hình tập thể đăng ký cấp huyện đạt hiệu quả; 62/78 mô hình cấp xã đạt hiệu quả. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã tổ chức họp, bình xét lựa chọn 4 mô hình tập thể, 3 mô hình cá nhân để đề nghị UBND huyện khen thưởng; lựa chọn 01 mô hình đề nghị khen thưởng cấp tỉnh.

Nhiều mô hình kinh tế được triển khai hiệu quả

Cùng với các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng được huyện Đầm Hà quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Năm 2021, huyện đã tổ chức bình xét, lựa chọn, công nhận 60 Tập thể Lao động tiên tiến, 1000 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 129 chiến sỹ thi đua, tặng giấy khen cho 346 tập thể và hơn 542 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và các phong trào thi đua. Với tổng kinh phí 1.538.875.000 đồng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện được các cấp bộ, ngành, tỉnh, khen thưởng gồm:  20 tập thể Tập thể Lao động xuất sắc; 06 tập thể được tặng Cờ thi đua, hơn 37 tập thể và 71 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và các phong trào thi đua dược tặng Bằng khen. Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Huyện Đầm Hà được đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ trong phong trào thi đua cụm miền núi, hải đảo  tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Qua đó, tạo động lực trong sản xuất, kinh doanh, trong lao động và học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Hội LHPN huyện chung tay phòng chống dịch Covid-19

Có thể khẳng định trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của huyện Đầm Hà đã có những bước chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, đi vào chiều sâu; mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tin tưởng rằng, với với những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, bứt phá đi lên trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

(Thanh Nga – Trung tâm TT&VH)

Trả lời