Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng ủy xã Quảng An: Kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ban chấp hành Đảng ủy năm 2019

Ngày 9/12/2019, Đảng ủy xã Quảng An tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê  bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong BCH Đảng ủy xã năm 2019. Dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi kiểm điểm, các đại biểu được nghe lãnh đạo Đảng ủy xã báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng ủy xã năm 2019. Trong năm 2019, được sự quan tâm, tạo điều kiện của BCH, BTV Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn đạt nhiều kết quả: giá trị các ngành kinh tế năm 2019 của xã đạt 171,21 tỷ đồng đạt 100,5%KH; xã đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu và đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch đề ra; tiếp tục đổi mới công tác dân vận tạo sự đồng thuận trong nhân dân; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của BCH Đảng ủy. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham những, lãng phí được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 100% các đồng chí Ủy viên BCH đều xây dựng kế hoạch cá nhân về khắc phục những hạn chế, yếu kém để tổ chức thực hiện. Công tác quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả.

Tiếp đó, các cá nhân trong Ban chấp hành Đảng ủy xã đã báo cáo kiểm điểm năm 2019 và bỏ phiếu phân loại đối với tập thể và cá nhân năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả mà tập thể BCH Đảng ủy xã đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Ban chấp hành Đảng ủy xã cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu góp ý; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế yếu kém trong năm 2019 đã chỉ ra; cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cần chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia vào các hoạt động do thôn và xã triển khai; tăng cường kiểm tra, rà soát đối với công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung tăng cường công tác tạo nguồn cho phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của  người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới; kiểm tra, rà soát lại việc thực hiện đề án di dân trên địa bàn để có tham mưu, đề xuất với huyện thực hiện có hiệu quả đề án này.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà