Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng ủy Quân sự huyện sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Ngày 14/3, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ quân sự các xã, thị trấn; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự huyện; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Tham mưu, Ban Chính trị, Ban Hậu cần – Kỹ thuật; Phó Tham mưu trưởng, Tiểu đoàn trưởng DBĐV, Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện.

   Các đại biểu dự hội nghị

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện đã triển khai sâu rộng, hiệu quả Kết luận số số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới trong toàn Đảng bộ, LLVT huyện. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ trì, chủ chốt trong cơ quan, đơn vị đã thể hiện rõ vai trò nêu gương, trách nhiệm, luôn là hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị, phát huy dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cán bộ, chiến sỹ, nhân viên đơn vị nâng cao nhận thức về xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tự giác chấp hành nhiệm vụ.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú như: phong trào “cán bộ, đảng viên miệng nói lời hay, tay làm việc tốt”, “đăng ký sổ hồng, sổ nâu”, phong trào thi đua quyết thắng; thực hiện tốt các đột phá trong công tác huấn luyện, giáo dục, chấp hành pháp luật, kỷ luật; cải cách hành chính quân sự; nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; gắn việc làm theo với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; xung kích, đi đầu trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng; tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng nôn thôn mới; làm tốt công tác tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn các đợt cao điểm lễ, tết; phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng Công an, Biên phòng và các đơn vị triển khai lực lượng, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xử lý, giải quyết các tình huống phát sinh từ cơ sở; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua kết quả bình xét xếp loại hằng năm, 100% tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Ban Chỉ huy Quân sự huyện được Quân khu tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện kết luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Quân sự huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo về tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về tầm quan trọng, trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh gắn với xây dựng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” và đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân; tiếp tục quan tâm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, tạo sự lan tỏa sâu rộng để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh trở thành việc làm  thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; duy trì nề nếp tự học tập, tự nghiên cứu; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện hiệu quả; xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị; tiếp tục coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết chấn chỉnh, xử lí nghiêm các vi phạm; đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; quan tâm thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ; tăng cường công tác phối hợp; tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, chiến sỹ LLVT trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Thường vụ Huyện Ủy Đầm Hà khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số số 01 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân sự huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong 3 năm thực hiện Kết luận số số 01 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện Ủy Đầm Hà và Đảng ủy Quân sự huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Thanh Nga ( Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)