Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng bộ xã Tân Bình kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 – 2020

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ mọi nguồn lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất các các lĩnh vực, tạo nên bước phát triển quan trọng và toàn diện về kinh tế xã hội là nền tàng vững chắc trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

Tân Bình là xã ven biển, miền núi cách trung tâm huyện 4 km về phía Đông, có diện tích tự nhiên 6.358 ha, địa hình tương đối phức tạp, nhiều đồi núi và có bờ biển với diện tích đất bãi triều lớn, xã có quốc lộ 18A đi qua. Toàn xã có 1.319 hộ với 4.543 nhân khẩu, 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 28,16 %. Đảng bộ xã có 12 chi bộ gồm 9 chi bộ thôn và 3 chi bộ trường học với tổng số đảng viên là 147 đồng chí.

Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định cơ cấu kinh tế của xã là: Nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp – Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ”. Xác định rõ hướng đi, ngay từ đầu nhiệm kỳ, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện  ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng bộ xã đã chủ động xây dựng và ban hành các Nghị quyết, chương trình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng và có bước phát triển. Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục là ngành kinh tế chủ đạo. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 531 tỷ đồng. Tốc độ phát triển bình quân 5 năm 2015 – 2020 tăng bình quân 12%/năm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong nông nghiệp, bám sát các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh và của huyện, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trong đó tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng tập trung, ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế theo hướng trang trại, gia trại, chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện liên kết trong sản xuất để tạo ra giá trị hàng hóa. Định hướng phát triển kinh tế hợp tác xã, phát triển các sản phẩm OCOP. Chủ động quy hoạch sử dụng đất, tiếp nhận các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, xây dựng thương hiệu nông sản, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ phát triển sản xuất. Toàn xã có 8 hợp tác xã,  25 trang trại và 16 gia trại, phát triển chăn nuôi và trồng trọt, đặc biệt sản phẩm OCOP trứng vịt biển Tân Bình đạt tiêu chuẩn 4 sao. Giá trị sản xuất bình quân ngành nông nghiệp đạt 4,22%/năm, trong đó chăn nuôi tăng 3,18%/năm, trồng trọt tăng 1,04%/năm.

Người dân phát triển mô hinh chăn nuôi theo hướng trang trại

Lĩnh vực lâm nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển giá trị sản xuất tăng bình quân 31,32%/năm. Công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng với hàm lượng công nghệ cao đã bước đầu phát triển, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất rừng bền vững, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Phát huy thế mạnh của một xã ven biển, xã Tân Bình đã tập trung ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản, xây dựng 6 tuyến đường giao thông, 5 trạm điện cho các vùng nuôi tôm, qua đó đã khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư ao đầm, phát triển nuôi trồng thủy sản. Hàng năm diện tích nuôi tôm của xã đạt gần 100ha, diện tích nuôi nhuyễn thể đạt trên 300 ha. Giá trị khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng bình quân 14%/năm (vượt 8% so với mục tiêu Đại hội). Tổng sản lượng thủy sản bình quân đạt 971 tấn/năm.

Mô hình nuôi tôm trong nhà bạt cho hiệu quả kinh tế cao

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn xã ngày càng phát triển, giải quyết việc làm cho lao động của địa phương. Nhà máy chế biến gỗ Tân Bình đạt doanh thu 260 tỷ đồng. Nhà máy lưới, nhà máy gạch Tuynel duy trì sản xuất và tạo việc làm cho trên 200 lao động. Một số nhà đầu tư lớn như tập đoàn TH đang khảo sát xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện với tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, trong đó có xã Tân Bình. Tổng giá trị từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ  ước đạt 107,4 tỷ đồng, tăng bình quân 22% (vượt 2% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội).

Sản xuất gỗ ghép thanh tại Công ty TNHH Thanh Lâm

Kết quả rõ nét của Tân Bình trong nhiệm kỳ qua là đã huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết, chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, các thiết chế văn hóa, xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu, hộ gia đình kiểu mẫu. Toàn xã đã hoàn thành, bê tông hóa và đưa vào sử dụng 32/32km đường liên xã, nội thôn, ngõ xóm, đường nội đồng; hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư xây dựng với tổng chiều dài 56km, hệ thống thông tin, tuyên truyền đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân; xã có hệ thống truyền thanh và loa đến tận các thôn; 9/9 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn. Hạ tầng về giao thông, thủy lợi, trường học, các trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và tăng mức thụ hưởng trực tiếp cho người dân. Cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, người dân phấn khởi tham gia hiến đất, vât kiến trúc, hoa màu, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng các công trình nông thôn mới. Đến nay, xã Tân Bình đã hoàn thành 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao được quan tâm. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 92,2%. Công tác thông tin truyền thông được đẩy mạnh, 90% hộ gia đình có kết nối internet. Phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng, hàng năm xã đều tổ chức từ 2 đến 3 giải thể thao cấp xã, tích cực tham gia các giải thể thao của huyện, ngành đạt nhiều thành tích cao. Công tác giáo dục đào tạo có nhiều đổi mới, 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế dân số, KHHGĐ duy trì thực hiện tốt, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Các chính sách xã hội, công tác giảm nghèo được quan tâm, năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm tới 10,01% đến nay giảm xuống còn 0,3%. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng 2,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tân Bình thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo giữ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi lĩnh vực. Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên” và Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh giai đoạn 2016 – 2020. Thường xuyên phát huy trí tuệ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, chăm lo củng cố tổ chức, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Nêu cao tinh thần đoàn kết và làm chủ của tập thể, của nhân dân. Trước những vấn đề mới hay khó khăn, phức tạp, người dân luôn được bàn bạc, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng do vậy mà đã tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Những vấn đề mà người dân quan tâm như quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, GPMB đã được giải quyết thấu đáo tạo được niềm tin trong nhân dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã dự sinh hoạt chi bộ thôn Đông Sơn

Trong nhiệm kỳ Đảng bộ xã đã tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh  với tổng số trên 95% đảng viên tham gia học tập. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc tạo sự chuyển biến tốt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm với công việc, ý thức phục vụ nhân dân ngày càng được nâng lên. Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong các cuộc sinh hoạt. Việc phân công các đồng chí ủy viên Ban chấp hành phụ trách, dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở đã phát huy hiệu quả, qua đó, trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng và chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Việc đánh giá chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, Đảng bộ xã đạt TSVM, 61,5% chi bộ đạt TSVM, tăng 11,5% so với Nghị quyết Đại hội. Bên cạnh đó Đảng ủy xã cũng đã chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ đảng viên. Tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý, rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ, quản lý cho từng giai đoạn cụ thể. Công tác quản lý, giáo dục đảng viên được quan tâm, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 88,6%, tăng 8,6% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 7%/năm (tăng 1% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội). Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tinh giản bộ máy, biên chế” đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, số cán bộ, công chức giảm 2 biên chế so với chỉ tiêu được giao, cán bộ không chuyên trách cấp xã giảm 5 người, nhất thể hóa 100% bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn.

Hoạt động tại bộ phận một cửa xã Tân Bình

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác dân vận cũng đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã được đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Công tác chỉ đạo điều hành đã bám sát sự chỉ đạo của huyện, có trọng tâm, trọng điểm đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, kỷ cương, kỷ luật hành chính được thực hiện nhiêm túc. Hoạt động của bộ phận một cửa được nâng cao, việc giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, giảm thời gian và các thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thể tăng cường việc giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Một góc thôn Tân Hà xã Tân Bình

Qua 5 năm nhìn lại, Tân Bình đã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI đề ra, hầu hết những khuyết điểm hạn chế  được chỉ ra tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI đã được khắc phục và giải quyết quyết liệt trong nhiệm kỳ. Tân Bình hôm nay đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn những bước tiến đột phá trên con đường tiếp tục đổi mới và phát triển. Phấn khởi trước những kết quả đã được, Đảng bộ và nhân dân trong xã càng ý thức sâu sắc trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy lùi khó khăn, thách thức; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; vững tin trong nhiệm kỳ mới.

                                       Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)