Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng bộ xã Dực Yên tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội, sáng ngày 11/3, Đại hội Đảng bộ xã Dực Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng  bộ huyện trình tại Đại hội lần thứ XXV. Đại hội đã tiến hành bầu cử đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, Đại hội Đảng bộ xã Dực Yên lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XVII gồm 10 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Đại biểu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Với mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quốc phòng – an ninh, chủ động đổi mới huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, xây dựng xã Dực Yên trở thành một trong các trung tâm, trọng điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của huyện; sản xuất giống và nuôi thương phẩm gia súc, gia cầm gắn với vùng sản xuất và chế biến nông sản, phấn đấu xã Dực yên trở thành xã nông thông mới kiểu mẫu vòa năm 2022. Phấn đấu tốc độ phát triển kinh tế bình quân đạt 14% trở lên, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hàng năm tăng 10% trở lên, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ hàng năm tăng 18% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115 triệu đồng trở lên; phấn đấu hàng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 4% trở lên….

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ xã Dực Yên là một trong 2 Đảng bộ được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức rút kinh nghiệm để các chi, Đảng bộ sẽ tổ chức Đại hội trong thời gian tới đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình. Qua đó, có sự chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà