Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện có dịch Covid – 19

Ngày 12/3, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 trong điều kiện có dịch Covid – 19; rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và cho ý kiến về đề án nhân sự Đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 2 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện được duy trì ổn định. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đảm bảo theo kế hoạch. Diện tích gieo trồng cây vụ đông đạt 750 ha bằng 82,05% KH, bằng 124,3% CK. Sản lượng thủy sản đạt 1.047,3 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 107,19 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 218,53 tỷ đồng. Đối với công tác phòng, chống dịch Covid – 19, huyện đã triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác cho nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch; thành lập các tiểu ban giám sát, điều trị dịch Covid – 19; thành lập đội phản ứng nhanh; thu dung, theo dõi các đối tượng cách ly tại cộng đồng và cách ly tập trung. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện đối tượng dương tính với Covid – 19. Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong 2 tháng đầu năm và diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, huyện xác định tiếp tục giữ vững và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Đồng thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó, xác định một số chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.188 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 880 tỷ đồng; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 968 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 72,73 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 0,3%; xây dựng 1 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; xã Quảng Lâm đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương; đảm bảo an ninh quốc phòng; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phòng chống dịch Covid – 19.v.v.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, UBND huyện tiếp thu, tổng hợp, xây dựng hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong điều kiện có dịch Covid – 19. Trong đó, thống nhất giữ nguyên, các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Đồng thời bổ sung đánh giá cụ thể về tình hình kinh tế – xã hội, dự báo tình hình và diễn biến của dịch bệnh; tập trung điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện; điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, trên từng lĩnh vực; tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, không để tình trạng bỏ ruộng, hoang hóa; đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường; quản lý đầu tư công, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược; quan tâm đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng , chống dịch bệnh; tiếp tục thực hiện phun khử trùng tiêu độc, hoàn thành giám sát, kiểm tra sức khỏe cho nhân dân trên toàn địa bàn. Đối với công tác an ninh trật tự: tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn;  quản lý an ninh mạng, an ninh tôn giáo; tăng cường củng cố hệ thống chính trị; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về báo cáo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; cho ý kiến về nhân sự đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)