Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng bộ thị trấn Đầm Hà tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng

Chiều ngày 29/5/2024, Đảng bộ thị trấn Đầm Hà đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng năm 2024 với chuyên đề “Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng”. Đại tá Lê Ngọc Đỉnh, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyên viên cao cấp Hội Cựu Chiến binh Việt Nam dự và trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thị trấn Đầm Hà đã được đồng chí Đại tá Lê Ngọc Đỉnh, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyên viên cao cấp Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và một số công tác đối ngoại của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thị trấn dự hội nghị

Thông qua hội nghị, giúp các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực, từ đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, niềm tin đối với Đảng và chế độ, tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng bộ thị trấn ngày càng vững mạnh.

Quốc Nghị