Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng bộ huyện Đầm Hà cùng cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất

Sau một loạt hành động chống phá và khiêu khích, từ đầu năm 1965, Mỹ sử dụng không quân, hải quân mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng lần thứ 11 (khóa III), tháng 3-1965, quyết định chuyển toàn bộ hoạt động của miền bắc từ thời bình sang thời chiến, nhằm bảo đảm cho miền bắc có đủ sức mạnh đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của không quân, hải quân Mỹ,  làm tròn nhiệm vụ lớn của hậu phương đối với tiền tuyến.

Để thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ huyện  Đầm Hà, một mặt vừa tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin tưởng, nhiệt tình cách mạng trong mọi giai cấp, mọi tầng lớp nhân dân. Mặt khác củng cố lực lượng vũ trang, bán vũ trang; duy trì công tác luyện tập, sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao nhất; chủ động đẩy mạnh sản xuất; chi viện sức người, sức của cho miền Nam, sẵn sàng chiến đấu để chiến thắng mọi âm mưu và hành động của địch. Trong 2 năm 1967 và 1968 là những năm cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ diễn ra với quy mô rộng và cực kỳ khốc liệt, tàn bạo. Tuy bị đánh phá ác liệt, nhưng kinh tế Đầm Hà vẫn có bước phát triển. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII trên phương hướng phát triển kinh tế đã khẳng định: “Ra sức phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc, mở rộng và phát triển các ngành, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu kinh tế”. Đảng bộ huyện phát động sâu rộng phong trào “Ba ngọn cờ hồng”, “toàn dân làm và sử dụng công cụ cải tiến. Bằng những chủ trương và biện pháp đúng đắn, cụ thể kích thích sản xuất, trong 2 năm (1967 và 1968), huyện đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Sản lượng lương thực đạt trên 15.000 tấn, cá biển 11.300 tấn, muối 120 tấn, trồng 4 triệu cây rừng.

Khẩu đội pháo cao xạ bảo vệ vùng trời miền Bắc. (Ảnh tư liệu)

Tháng 1 năm 1968, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII diễn ra. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết Đại hội khẳng định: Tích cực xây dựng lực lượng bán vũ trang, công an thôn, xã ngày càng vững mạnh để có đủ lực lượng bổ sung bất cứ tình huống khó khăn nào, tình hình trị an ở địa phương cũng được giữ vững. Đồng thười nêu cao khâu hiệu “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, khích lệ nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bảo vệ quê hương. Công tác xây dựng Đảng được Đại hội chỉ rõ: nêu cao quyết tâm phấn đấu, nắm vững mục tiêu, đề ra biện pháp cụ thể, thiết thực; xây dựng chi bộ “4 tốt”, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; củng cố tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể, xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Với sự nỗ lực và  quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện ngày càng phát triển, trưởng thành về mọi mặt, trở thành trung tâm đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, hoàn thanh tốt nhiệm vụ trọng tâm của địa phương , góp phần cùng cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ.

Đến ngày 1/11/1968, đế quốc Mỹ buộc phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom phá hoại miền Bắc, chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ở Hội nghị bốn bên tại Paris để giải quyết vấn đề lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Thanh Nga – Trung tâm TT&VH(Theo “Lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Hà 1945 – 2005”)