Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà vững tin bước vào năm mới 2022

Năm 2021 đã khép lại, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cùng với những khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Song với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân và các doanh nghiệp, huyện Đầm Hà đã gặt hái được những thành tựu hết sức quan trọng, đa số các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Đây chính là tiền đề để Đầm Hà vững tin bước vào năm mới, với niềm tin và quyết tâm mới.

Năm 2021 là một năm cả nước nói chung, huyện Đầm Hà nói riêng tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Dịch bệnh đã cản trở nhiều hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Nhưng nhờ có sự chủ động xác định trước tình hình dịch bệnh, vừa linh hoạt ứng phó thực hiện nhiệm vụ kép; đặc biệt là việc thích ứng an toàn, linh hoạt theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ và Chỉ thị 18 ngày 18/1/2021 của BTV tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch; giảm tác động ảnh hưởng xuống mức thấp nhất để tạo mọi điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức và những thuận lợi đan xen, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt của Huyện ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp của các đoàn thể huyện; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; các lĩnh vực kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của huyện, đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Nhiều mô hình sản xuất mang liệu hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện.

Trong năm 2021 huyện đã gặt hái được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật nhất là tốc độ phát triển kinh tế đạt trên 19,2%, giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản ước đạt 2.490 tỷ đồng, đạt 100,8%KH, tăng 9,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, xây dựng ước đạt 1.672 tỷ đồng bằng 120,3% KH, tăng 43,0% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.790 tỷ đồng bằng 100,2% KH, tăng 15,5% CK. Đáng chú ý là thu ngân sách nhà nước của huyện vượt mục tiêu kế hoạch đề ra với 200 tỷ đồng, đạt 169,2% KH tỉnh giao, tăng gấp 2 lần so với năm 2020. Đây chính là điều kiện, tiền đề rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ những năm tiếp theo. Cùng với những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, một trong những dấu ấn nổi bật trong năm 2021 đó là huyện Đầm Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; có 6/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Tốc độ phát triển kinh tế năm 2021 đạt trên 19,2%.

Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện cũng đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư  phát triển văn hóa, xã hội, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, tạo thêm việc làm cho người lao động và phòng chống tệ nạn xã hội. Bằng nhiều giải pháp thiết thực và các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Năm 2021 đã có trên 1.300 lao động được quan tâm giải quyết việc làm, đạt 130% KH, huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020, chi ngân sách cho công tác an sinh xã hội trên 19,5 tỷ đồng.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT-XH ở địa phương

Trong công tác xây dựng Đảng, huyện Đầm Hà tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị. Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục có những đổi mới căn bản, rõ nét trong việc nâng cao chất lượng điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KT-XH ở địa phương.`Công tác quốc phòng – an ninh được triển khai thực hiện có hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn trao quyết định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, sẽ là tiền đề, cơ sở vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà vững tin bước vào năm 2022, với quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời