Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà: Công an xã Quảng Lâm tăng cường công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Quảng Lâm là một trong 03 xã vùng cao của huyện Đầm Hà, địa hình hiểm trở và có đến 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ bản nhân dân nơi đây đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuy nhiên do phong tục tập quán riêng nên vẫn còn một số bộ phận vẫn lén lút cất giữ súng săn, súng tự chế để sử dụng vào mục đích riêng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ANTT.

Thời gian qua, Công an xã Quảng Lâm đã tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó đã vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Đầm Hà, Công an xã Quảng Lâm thường xuyên phối hợp với Tổ tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Công an huyện, qua đó đã tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn giao nộp VK, VLN, CCHT, đồng thời phát phiếu tố giác cho nhân dân để nhân dân tự tố giác tổ chức, cá nhân còn sử dụng súng; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể ở cơ sở tiến hành rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân có liên quan đến VK, VLN, CCHT; xác minh những người sử dụng súng săn, súng tự chế… Phối hợp với lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời có biện pháp đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT.

Kết quả đến nay Công an xã Quảng Lâm đã đi đầu, vượt chỉ tiêu về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, CCHT, cụ thể đã vận động thu hồi 16 khẩu súng tự chế các loại.

Những kết quả đó đã góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo ANTT, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn; thực hiện kịp thời thống nhất, nghiêm minh các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

Thời gian tới, Công an xã Quảng Lâm huy động tối đa lực lượng xuống tận địa bàn cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền các thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ. Để tiếp tục khuyến khích, động viên người dân tự giác giao nộp, CA xã sẽ tham mưu cho UBND xã kịp thời biểu dương, đề xuất khen thưởng khi người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và pháo.

Thân Hiếu – Công an huyện Đầm Hà