Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà quyết tâm hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018

Công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ đã cơ bản hoàn tất
Xác định diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018, huyện Đầm Hà đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc các nội dung đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018, huyện Đầm Hà đã tổ chức quán triệt đến toàn bộ cán bộ lãnh đạo, các phòng ban, ngành, đoàn thể, LLVT và nhân dân. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, thành lập 4 tiểu ban giúp việc; Xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập; tổ chức tập huấn cho các phòng ban, ngành về nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch đảm bảo  tác chiến phòng thủ. Đảng ủy quân sự huyện cũng đã ban hành Nghị quyết về việc lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, xây dựng văn kiện đồng thời tiến hành họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất để giao nhiệm vụ và triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập, các tiểu ban tổ chức họp xác định nội dung nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Các đồng chí lãnh đạo huyện đi kiểm tra công tác chuẩn thao trường diễn tập

Nội dung diễn tập năm 2018 có nhiều vấn đề mới so với những năm trước, quy mô diễn tập lớn, tính tổng hợp cao, nhiều thành phần và lực lượng tham gia, đây là cuộc diễn tập mang tính toàn diện. Để đảm bảo công tác chuẩn bị diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện huyện Đầm Hà thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đồng thời, phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và xây dựng hệ thống văn kiện với phương châm “Chủ động, khẩn trương, tích cực, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn tuyệt đối”.  Mặc dù phải chuẩn bị hệ thống văn kiện diễn tập lớn, tuy nhiên các cơ quan, đơn vị đã dành nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị, tích cực nghiên cứu tài liệu, xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành diễn tập theo đúng quy định, nhiều văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có sự khảo sát, chuẩn bị cơ sở dữ liệu đầy đủ và đúng nguyên tắc, phương châm, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, có tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn. Các ban, ngành, đoàn thể, các xã thị trấn đã tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng, cụ thể hóa các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước liên quan đến công tác quốc phòng, tập trung tuyền truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Về công tác chuẩn bị cho các khu vực diễn tập, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cho lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện khảo sát và xác định các khu vực vận hành cơ chế; Sở chỉ huy thống nhất; khu vực chống khủng bố, giải cứu con tin; khu vực đánh địch tập kích hỏa lực đường không; khu vực diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường không. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác đền bù, GPMB xây dựng Sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, thao trường phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Trong tháng 9, Ban CHQS huyện đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, lực lượng dân quân các xã thị trấn tập trung xây dựng hệ thống công sự, trận địa, hầm hào, mặc đù gặp điều kiện khó khăn do thời tiết bất lợi, tuy nhiên do có sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo diễn tập và sự nỗ lực cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân tự vệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với chuẩn bị về thao trường diễn tập, Ban CHQS huyện chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, hậu cần, vũ khí, đạn, thiết bị kỹ thuật trong đó sa bàn diễn tập, hệ thống thông tin liên lạc giữa trung tâm với các điểm diễn tập đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các cơ quan đơn vị đã hiệp đồng, phối hợp, xây dựng các phương án để đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Đầm Hà kiểm tra Sở chỉ huy thống nhất

Trong cuộc diễn tập này, Công an huyện là một trong những lực lượng tham gia thực binh xử trí tình huống A2: “Giải cứu con tin, đánh bắt đối tượng khủng bố và cứu nạn, chữa cháy” Công an huyện đã tập trung xây dựng hệ thống văn kiện, kịch bản diễn tập, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sỹ, huy động đủ lực lượng tham gia diễn tập thực binh. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị luyện tập, diễn tập, lên kế hoạch luyện tập nhằm đảm bảo cho diễn tập, xử trí tình huống thành công.

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, văn kiện diễn tập, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền  trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quan điểm, đường lối của Đảng, nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, đúng nội dung, định hướng theo ý định của Ban tổ chức diễn tập, bảo mật thông tin, đặc biệt tập trung tuyên truyền trực quan bằng pano, khẩu hiệu, bảng điện tử trước, trong và sau cuộc diễn tập.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, các khối đã tổ chức luyện tập, diễn tập thử, theo kế hoạch của Ban chỉ đạo, ban tổ chức. Quá trình luyện tập thường xuyên rút kinh nghiệm để từng bước nâng cao chất lượng sát với ý định diễn tập. Hướng dẫn các lực lượng tham gia diễn tập, đặc biệt là các bộ phận diễn tập thực binh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện.

Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đầm Hà năm 2018 hoàn tất. Cuộc diễn tập sẽ là cơ sở giúp các cấp, các ngành trong huyện bồi dưỡng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền  nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ  huyện ngày càng vững chắc.

               Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT& Văn hóa Đầm Hà)