Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà dự trực tuyến hội nghị tuyên truyền Luật Đất đai và Luật Tổ chức tín dụng năm 2024

Sáng ngày 16/5/2024, Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV và Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai và Luật Tổ chức tín dụng năm 2024. Dự tại điểm cầu huyện Đầm Hà có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn và các thôn, bản, khu phố.

Tại hội nghị, đại diện Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đã phổ biến, giới thiệu về những điểm mới, nội dung trọng tâm của Luật Đất đai năm 2024 như: Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu hồi đất do chậm triển khai dự án; miễn, giảm tiền thuê đất; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; giám sát quản lý, sử dụng đất đai…

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện

Các đại biểu cũng được nghe đại diện Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội chia sẻ về một số nội dung cơ bản của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 như: Hoàn thiện quy định về nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, hạn chế lạm quyền cổ đông lớn, hoàn thiện quy định về hoạt động và bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và quỹ tín dụng nhân dân, luật hóa quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản…

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Báo Quảng Ninh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tập trung phổ biến, quán triệt Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, chú trọng những điểm mới; đăng tải đầy đủ, toàn văn nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết trên Cổng Thông tin điện tử ngay trong tháng 5/2024; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tham mưu thực hiện tốt kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Đất đai; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh phối hợp triển khai thực hiện tốt thi hành Luật Các tổ chức tín dụng. Đồng chí đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi quản lý để tổ chức thi hành hiệu quả Luật gắn với trách nhiệm người đứng đầu; chủ động nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, cử tri và nhân dân; kịp thời báo cáo, đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền, đặc biệt là thực hiện tốt công tác tiếp công dân gắn với thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Quốc Nghị