Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà đẩy mạnh phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên

Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, cùng với mục đích xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng của Huyện đoàn Đầm Hà luôn được quan tâm, chú trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh.

Huyện đoàn Đầm Hà đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục hiệu quả với cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: tổ chức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Đoàn; tổ chức hành trình về nguồn; triển khai học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương của Đoàn cấp trên… Cùng đó, việc đẩy mạnh bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp được Huyện đoàn triển khai đồng bộ đến các cơ sở đoàn trực thuộc, tạo bước đột phá mới về chất lượng giới thiệu và tỷ lệ đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng…

Trước đây, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ ở xã vùng cao Quảng Lâm gặp rất nhiều khó khăn do trình độ, nhận thức của ĐVTN còn hạn chế, cùng với việc một bộ phận ĐVTN thường xuyên đi làm ăn xa rất ít khi có mặt tại địa phương. Những năm qua, chính quyền địa phương đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, phối hợp với các ngành, tổ chức, đoàn thể thường xuyên mở các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động tại địa phương, nhất là lao động trẻ vào các doanh nghiệp, khu công nghiệp trong và ngoài huyện nên đã khắc phục tối đa tình trạng này. Đặc biệt, Đảng ủy xã chỉ đạo Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Nhờ đó, từ năm 2017 đến nay, Đoàn xã đã giới thiệu 41 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét chọn cử tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, giới thiệu và đề nghị kết nạp vào Đảng cho 21 đồng chí.

Không chỉ ở xã vùng cao Quảng Lâm, mà ở Thị trấn Đầm Hà khu vực trung tâm của huyện với số lượng ĐVTN đông đảo, cũng gặp không ít khó khăn trong công tác phát triển đảng viên trẻ, do phần đông các ĐVTN thường đi học, làm ăn ở ngoài huyện, những năm 2014, 2015 tỷ lệ ĐVTN được kết nạp vào đảng ở thị trấn thấp, mỗi năm chỉ từ 2-3 ĐVTN kết nạp vào đảng. Cũng với những giải pháp tương tự như ở xã Quảng Lâm, 5 năm qua, Đoàn thị trấn Đầm Hà đã giới thiệu 55 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét chọn cử tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, giới thiệu và đề nghị kết nạp vào Đảng cho 51 đồng chí. Nhiêu đoàn viên sau khi được kết nạp Đảng đã phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực…

Xác định phát triển Đảng trong ĐVTN là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Huyện đoàn Đầm Hà luôn làm tốt công tác giáo dục và định hướng tư tưởng cho ĐVTN thông qua các hoạt động cụ thể như: triển khai cho ĐVTN học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Chi bộ thôn Trại Dinh, xã Đầm Hà kết nạp đảng viên 18 tuổi, trẻ nhất từ đầu năm đến nay.

Cùng đó, Huyện đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, đặc biệt là 2 phong trào “Xung kích, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến. Đồng thời, tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Đây chính là cơ sở để các tổ chức Đoàn có căn cứ lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn ĐVTN ưu tú, có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp. Từ những giải pháp đó, trong nhiệm kỳ 2017-2022 các cơ sở Đoàn đã giới thiệu 561 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét chọn cử tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng và đã có 321 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, chiếm tỷ lệ 74,98 % đảng viên mới kết nạp của toàn Đảng bộ; trong 9 tháng đầu năm 2022, các cơ sở Đoàn đã giới thiệu 68 đồng chí là đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã kết nạp được 30 đồng chí vào Đảng.

ĐVTN tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM

Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới để đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong ĐVTN, Huyện Đoàn Đầm Hà sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, học sinh, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, dân tộc thiểu số cho Đảng xem xét và kết nạp. Tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN. Tiếp tục phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”, nỗ lực phấn đấu, xung kích tình nguyện, đổi mới, sáng tạo, khẳng định rõ nét vai trò của tuổi trẻ trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội; triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng để đưa ĐVTN vào rèn luyện, thử thách trong thực tiễn để nâng cao chất lượng đoàn viên, tạo nguồn phát triển Đảng. Đẩy mạnh việc tham mưu cho cấp ủy các cấp chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp để bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh.

Quốc Nghị – Trung tâm TTVH Đầm Hà