Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà đặt quyết tâm chính trị cao nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình hợp nhất cơ quan, nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo quản lý

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tại hội nghị chuyên đề sơ kết một năm thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất cơ quan, nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, quản lý được tổ chức vào chiều ngày 26/4. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đản, Văn phòng Huyện ủy, Bí thư, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UB MTTQ xã, thị trấn, chuyên viên, cán bộ các cơ quan hợp nhất.

Mô hình hợp nhất cơ quan, nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo quản lý là mô hình mới, huyện Đầm Hà đã quyết liệt chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, chương trình hành động, xây dựng đề án, tổ chức xắp sếp bộ máy, phân công điều động cán bộ, bố trí cơ sở vật chất, cử cán bộ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Qua một thời gian thực hiện mô hình hợp nhất các cơ quan: cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện, hợp nhất UBKT Huyện ủy với Thanh tra huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ; chuyển chức năng bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; nhiệm vụ tài chính, phục vụ về Văn phòng Huyện ủy. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã đi vào hoạt động ổn định, giảm 9 biên chế so với năm 2016, tạo sự tinh gọn bộ máy, một số nhiệm vụ giảm bớt khâu trung gian, giảm quy trình, thủ tục, nội dung trùng lắp, việc nắm bắt thông tin, xử lý, giải quyết công việc có sự thống nhất, kịp thời hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Thủ trưởng cơ quan Tổ chức, Nội vụ huyện báo cáo kết quả một năm thực hiện mô hình

Huyện cũng đã thực hiện nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo quản lý: Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT; Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện. 7/10 xã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã; 9 xã, thị trấn thực hiện Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ xã. Qua đó đã giảm được biên chế cấp trưởng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy được triển khai ngay, không phải qua khâu trung gian, tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động phong trào và trong thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan tổ chức.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn khi thực hiện mô hình, các ý kiến cho rằng việc sắp xếp tổ chức bộ máy là cần thiết, đồng thời khẳng định tính đúng đắn của mô hình, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Một số khó khăn được các đại biểu đưa ra phân tích để tìm các giải pháp khắc phục như việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất số lượng công việc nhiều hơn, trách nhiệm cao hơn, trong khi số biên chế giảm so với trước đây, cán bộ, công chức phải tìm hiểu, tiếp cận thêm lĩnh vực nên công tác tham mưu có nội dung chưa thực sự chưa rõ nét.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh: huyện Đầm Hà đã đặt quyết tâm cao và đạt được những kết quả rất tích cực khi triển khai thực hiện mô hình. Quá trình thực hiện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, các văn bản, Nghị quyết của tỉnh, hướng dẫn của Trung ương. Qua thực hiện mô hình cho thấy năng lực lãnh đạo của các đồng chí thực hiện chức danh hợp nhất được nâng lên.  Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ rõ hơn, cụ thể hơn, tạo sự thống nhất trong triển khai nội dung công việc chung, dễ theo dõi, quản lý công việc, tránh sai sót. Chất lượng các văn bản được nâng lên, phương pháp làm việc có sự đổi mới, thống nhất trong hành động, quy trình xử lý công việc được rút ngắn, giảm sự chồng chéo. Mô hình đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nêu rõ những hạn chế và kinh nghiệm quý báu trong thực hiện mô hình. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần tiếp tục thực hiện mô hình một cách quyết liệt, sáng tạo, các cơ quan, đơn vị, các đồng chí thực hiện nhất thể hóa chức danh tích cực trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản hướng dẫn, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đối với Bí thư Đảng ủy xã cần phân công nhiệm vụ, kiểm soát chất lượng cán bộ, giao việc chéo để hỗ trợ chính quyền, đoàn thể. Đồng chí Bí thư kiêm chủ tịch UBND xã tổ chức điều hành phân công công việc hài hòa, hợp lý giữa Đảng và chính quyền để xử lý công việc được đồng thuận thống nhất. Cần phát huy vai trò của đồng chí Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBMTTQ xã, đồng thời giành thời gian chỉ đạo khối dân vận xã hoạt động hiệu quả. Đối với các mô hình nhất thể hóa, Đề nghị cơ quan Tổ chức Nội vụ rà soát lại Đề án vị trí, việc làm của khối Đảng, đoàn thể, xác định đầu mối công việc, theo sát cơ sở . Cơ quan Kiểm tra, Thanh tra tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trên cơ sở  quy định của luật, điều lệ, xem xét tính toán quy trình xử lý thông tin, báo cáo, biểu số liệu, biểu mẫu của cơ quan. Tham mưu để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra ở các đơn vi, thực hiện tham mưu việc giám sát thực hiện kết luận sau kiểm tra, thanh tra. Đối với Ban Tuyên giáo, Trung tâm BDCT, nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, đảng viên, giáo viên, học viên, quan tâm đề xuất các giải pháp đào tạo cho phù hợp. Ban Dân vận sáng tạo, triển khai, tạo ra các mô hình mới; Văn phòng Huyện ủy chủ động đề xuất cơ chế, chính sách, kinh phí hoạt động, sử dụng hiệu quả các trụ sở, cơ sở vật chất, tham mưu điều chỉnh các quy chế liên quan đến quản lý tài sản, tài chính. Cơ quan khối điều chỉnh quy chế theo cơ quan khối của Tỉnh, trên cơ sở chỉ đạo của cấp tỉnh, trong điều hành công việc cần có sự tính quán chỉ đạo giao cho các tiểu ban triển khai, giảm các thông tin, chỉ đạo xuống cơ sở, tiếp tục tham quan các mô hình hiệu quả các địa phương. Đối với khối dân vận, MTTQ xã cần phát huy vai trò của người đứng đầu, điều tiết xử lý, phân công công việc hợp lý. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị tiếp tục đánh giá sâu hơn về mô hình thí điểm, tăng cường công tác tuyên truyền, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn để triển khai thực hiện mô hình đạt hiệu quả cao nhất.

                         Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)