Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà: 100% nhân sự được giới thiệu ứng cử đều trúng cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 -2025.

Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Công tác chuẩn bị, quy trình giới thiệu, hiệp thương nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Các bước trong công tác bầu cử theo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch.

Ngày 5/6, 70/70 thôn, bản khu phố trên địa bàn huyện Đầm Hà đã đồng loạt tổ chức Hội nghị bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2022 – 2025 bằng hình thức lựa chọn giơ tay biểu quyết. Số cử tri tham gia bầu trưởng thôn, bản khu phố đạt tỷ lệ 91,4% cao nhất từ trước đến nay đối với các kỳ bầu trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện. 100% nhân sự được giới thiệu ứng cử (23 nhân sự là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 32,8%, 12 nhân sự nữ chiếm tỷ lệ 17,1%)  đều đã trúng cử với số biểu quyết cao, thể hiện sụ đồng thuận của cử tri, nhân dân, trong đó 60/70 người tái cử là những người có uy tín, kinh nghiệm trong công tác, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng  phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở.

Thôn Làng Y có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%

Một số hình ảnh:

                                                                              (Phạm Đức Huệ – TTVH)