Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký kiểm tra triển khai Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại huyện Đầm Hà

Ngày 12/6/2022, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra việc triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 7/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển bền vững kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” gắn với việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Kết luận 356 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 10/3/2022 tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà và các nghị quyết của HĐND tỉnh tại huyện Đầm Hà. Cùng đi có đồng chí Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các trường học, điều kiện cơ sở vật chất của ngành giáo dục tại xã Quảng An và Quảng Lâm; khảo sát một số tuyến giao thông nông thôn; mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện; đồng thời khảo sát nắm bắt tình hình đời sống nhân dân và việc triển khai các nhiệm vụ liên quan tới chương trình xây dựng NTM, trọng tâm là lĩnh vực giáo dục đào tạo, giao thông, phát triển sản xuất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất của Trường THCS Quảng Lâm

Qua kiểm tra thực tế, trong triển khai Đề án phát triển vùng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo từ năm 2021, huyện triển khai còn chậm. Trong quá trình triển khai Nghị quyết 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện chưa rà soát kỹ quá trình xây dựng kế hoạch dẫn đến nhiều hạng mục thiết yếu phục vụ cho phát triển giáo dục đào tạo, đời sống dân sinh và phục vụ sản xuất chưa được xây dựng. Hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn của huyện ở một số khu vực đã xuống cấp và đi lại khó khăn. Trong lĩnh vực giáo dục, tại 2 xã Quảng An và Quảng Lâm còn để nhiều điểm trường lẻ trên cùng địa bàn gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như nâng cao chất lượng dạy và học.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Đầm Hà

Với mục tiêu xây dựng huyện Đầm Hà trở thành khu vực nông thôn mới kiểu mẫu của khu vực miền Đông; chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn, nhất là người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phải được nâng cao. Trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề, đặc biệt là Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận 356 của BTV Tỉnh ủy ngày 10/3/2022 tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Đầm Hà, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo, gợi mở một số vấn đề để huyện và các sở, ngành tiếp tục đổi mới tư duy và tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả tổ chức công việc.

Trong đó, huyện phải đổi mới tư duy, phát triển bền vững, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, cơ hội mới để lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng khâu đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Đối với sản xuất, vùng núi cao tập trung cho trồng rừng gỗ lớn, nhất là cây quế, cây bản địa có giá trị kinh tế, đang có thị trường tiêu thụ tốt. Vùng trung du nhanh chóng chuyển sang trồng cây ăn quả trên cơ sở áp dụng khoa học công nghệ để hình thành vùng cây ăn quả tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Vùng ven biển tập trung cho nuôi trồng thủy sản gắn với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp của tỉnh về thủy sản.

Đầm Hà phải tận dụng cơ hội từ đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái mang lại để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu lao động để tăng tỷ trọng lao động trong khu vực phi nông nghiệp. Cùng với đó, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo hướng tiệm cận với đô thị, bảo đảm sự liên thông, tổng thể.

Đối với lĩnh vực giáo dục, phải tập trung hạ tầng giáo dục đi đôi với đổi mới giáo dục đào tạo, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi. Qua kiểm tra ở 2 xã, vẫn còn nhiều điểm trường lẻ gây khó khăn cho công tác quản lý và ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, vì vậy huyện phải rà soát tổng thể để có giải pháp thực hiện mô hình tập trung học sinh về điểm trường trung tâm, học bán trú với sự đồng bộ về cơ sở vật chất, có chất lượng dạy và học tốt hơn.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Đầm Hà tiếp tục nâng cao chất lượng các các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn gắn với nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã theo hướng đồng bộ. Chú trọng bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; phát triển văn hóa, con người, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn; bảo đảm an ninh trật tự vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc.

Quốc Nghị