Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 23/12/2020, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Dự Đại hội có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện và 95 đại biểu đại diện cho Hội Khuyến học các xã, thị trấn trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội Khuyến học huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thành lập, phát triển Hội khuyến học cơ sở và chi hội khuyến học trong các cơ quan, đơn vị trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; duy trì và nhân rộng mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát triển đa dạng các phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập. Hàng năm, Hội phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo hội khuyến học các xã, thị trấn tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. Chú trọng công tác khen thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao, các gia đình, dòng họ học tập; quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp xây dựng quỹ hội nhằm khuyến khích phong trào thi đua học tập… Đến nay, toàn huyện có 100% các xã, thị trấn có chi hội khuyến học ở các thôn, bản, khu phố, dòng họ; 80% các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đã thành lập chi hội khuyến học. Trong nhiệm kỳ, huyện có 83,9% gia đình học tập; 81,58% cộng đồng học tập; 87,9% dòng họ học tập; 100% đơn vị học tập…

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội Khuyến học huyện đề ra các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển Hội, đưa khuyến học, khuyến tài trở thành phong trào phát triển sâu rộng trong toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chú trọng phát triển tổ chức hội dưới cơ sở phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% các thôn, bản, khu phố, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, dòng họ có tổ chức Hội khuyến học; phát triển thêm hội viên khuyến học có chất lượng, nâng tổng số hội viên khuyến học lên 38% dân số huyện; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển mức cao hơn mô hình “Gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, lấy gia đình học tập làm hạt nhân; tiếp tục mở rộng và nâng cao hơn nữa phong trào ba đỡ đầu.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả Hội Khuyến học huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị: Hội Khuyến học huyện tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài; tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, người tốt, việc tốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài; tăng cường sự phối hợp giữa Hội và các đoàn thể phát triển, nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh hoạt động giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội; duy trì hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã phù hợp với điều kiện của địa phương.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tại Đại hội, các đại biểu bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 21 đồng chí. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà