Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ năm 2020

Trong 2 ngày (22-23/12/2020), Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tới dự có đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy theo dõi Đảng bộ huyện.

Năm 2020 là năm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song BTV Huyện ủy Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đạt kết quả tích cực. 17/17 chỉ tiêu kinh tế – xã hội được hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.276 tỷ đồng, đạt 105,8% KH, tăng 17,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XD ước đạt 1.169 tỷ đồng bằng 100,2% KH, tăng 4,1% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.552 tỷ đồng, bằng 100,1% KH, tăng 15,5% so với CK. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 624,6 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 112,5 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, vượt 80% dự toán tỉnh giao và vượt 53% dự toán phấn đấu của huyện. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực. Đến nay, xã Quảng Lâm đã đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu về nông thôn mới. Các xã Quảng Tân, Đầm Hà, Dực Yên, Tân Bình đều đạt 08/08 tiêu chí, 27/27 chỉ tiêu về nông thôn mới nâng cao. Xã Quảng Tân cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,14%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Huyện đã chỉ đạo, tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố và  Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng; phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển; tập trung trí tuệ và nhất trí cao; thành lập xã Quảng Tân trên cơ sở sáp nhận Đảng bộ xã Quảng Lợi vào Đảng bộ xã Quảng Tân; thành lập Chi bộ Công ty TNHH Việt Úc – Quảng Ninh v.v. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý, giải quyết đơn thư được quan tâm thực hiện tốt. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tham gia ý kiến tại hội nghị

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập thể BTV Huyện ủy và từng đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân; xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực mà các đồng chí trong BTV Huyện ủy được phân công phụ trách, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Đảng bộ Huyện Đầm Hà ngày càng vững mạnh.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)