Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội Công đoàn cơ sở xã Dực Yên lần thứ V nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 18/3, Công đoàn cơ sở xã Dực Yên đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự có đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Dương Văn Tô – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đầm Hà.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở xã Dực Yên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo công khai, dân chủ; thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn; tham mưu với Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt chế độ chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, xét khen thưởng, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết; tiếp nhận và tổ chức trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật; phối hợp giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ công chức, người lao động. Công đoàn cơ sở xã đã triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua: “Xây dựng cơ quan văn hóa”, “Công đoàn vững mạnh”, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện; tham gia ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học.v.v. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động được đẩy mạnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã được nâng lên. Hàng năm, có trên 95%  cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác nữ công gắn với bình đẳng giới được quan tâm. Hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn được tăng cường. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở xã Dực Yên luôn được đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Dương Văn Tô – Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn cơ sở xã Dực Yên, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn cơ sở xã khóa mới

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn cơ sở xã, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 3 đồng chí; bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Tại phiên họp thứ Nhất, BCH Công đoàn cơ sở xã đồng chí Lương Văn Dũng đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Dực Yên nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở xã khóa mới

Nhân dịp này, UBND xã Dực Yên đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Công đoàn cơ sở xã nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện LĐLĐ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo xã Dực Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Công đoàn cơ sở xã nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)