Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội chi bộ Cơ quan UBKT – Thanh tra nhiệm kỳ 2020 – 2022

Ngày 9/1, chi bộ Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra huyện đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Nhiệm kỳ 2017 – 2020, chi bộ Cơ quan UBKT – Thanh tra luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, chủ động, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Chi bộ luôn trú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; tham mưu cho BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra luôn chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện có hiệu quả, toàn diện và chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn chủ tọa khai mạc Đại hội

Các Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, chi bộ Cơ quan UBKT – Thanh tra tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyện môn tham mưu, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ có chất lượng, hiệu quả; phấn đấu chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm, chi bộ đạt danh hiệu chi bộ “trong sạch, vững mạnh”; phấn đấu cơ quan chuyên môn đạt cơ quan văn hóa, tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 100% đảng viên, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến.v.v.

Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới. Đồng chí Vũ Thị Vui – Thủ trưởng Cơ quan UBKT – Thanh tra tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)