Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày 3/9, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, huyện Đầm Hà đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Vũ Thị Vui – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện; chuẩn y  chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Chu Huy Bân – Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy và một số quyết định của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, hội LHPN tỉnh, hội Nông dân và LĐLĐ tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Huyện ủy viên thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Dực yên, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và giới thiệu để ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Dực Yên. Đồng chí Vũ Xuân Khải, Huyện ủy viên, thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch. Đồng chí Hoàng Mỹ Linh – Huyện ủy viên, thôi tham gia BCH, BTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện nhiệm ky 2027 – 2022 để luân chuyển, giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Dương Văn Tô thôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện, luân chuyển, giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Chu Thị Tuyết Nhung thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy để luân chuyển, giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyên ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Hoàng Thị Thu Huyền thôi giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra để luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Lao động – TB&XH. Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu thôi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa và thông tin để luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đồng chí Triệu Đại Nghĩa thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy để luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm TT&VH. Đồng chí Đào Thị Hậu thôi tham gia BCH, BTV, chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN, Phó trưởng tiểu ban Tuyên truyền – vận động cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội để luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy. Đồng chí Vũ Minh Thành thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm TT&VH để điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa và thông tin. Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy. Ông Nguyễn Minh Vỹ – Phó Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường phân công kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Hà đối với đồng chí Tô Xuân Lợi – Bí thư Đảng ủy thị trấn Đầm Hà. Phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND thị trấn Đầm Hà đối với đồng chí Đinh Văn Huynh. Công nhận chức danh Phó Chủ tịch hội Nông dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với đồng chí La Trường Thọ. Bổ nhiệm ông Làu Nhục Sáng – viên chức Trạm Y tế xã Quảng Lâm giữ chức vụ Phó Trưởng trạm Y tế xã Quảng Lâm; ông Hoàng Văn Thái – viên chức trạm Y tế xã Quảng Tân giữ chức vụ Phó Trưởng trạm Y tế xã Quảng Tân; ông Nguyễn Thanh Tùng – viên chức trạm Y tế xã Quảng An giữ chức vụ Phó Trưởng trạm Y tế xã Quảng An.

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư TT HUyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Đầm Hà đối với đồng chí Đinh Văn Huynh

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm, luân chuyển

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng trạm y tế các xã Quảng Lâm, Quang An, Quảng Tân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực, sáng tạo, gương mẫu, cùng với cán bộ, công chức, viên chức đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, góp phần xây dựng huyện Đầm Hà ngày càng phát triển.

Đồng chí Vũ Xuân Khải – Trưởng phòng TCKH huyện phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Xuân Khải – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ cũng như tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng thời khẳng định trên cương vị công tác mới tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cùng tập thể các đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)