Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

CÔNG AN HUYỆN ĐẦM HÀ TRIỂN KHAI LỰC LƯỢNG ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

Ngày 11/3/2020 xã Dực Yên hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; đến nay 2/2 xã gồm Dực Yên và Tân Bình (là 2 đơn vị được Đảng bộ huyện Đầm Hà lựa chọn tổ chức Đại hội điểm) đã hoàn thành Đại hội.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn huyện. Chủ động phát hiện, tích cực đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử chống đối; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, tổ chức đấu tranh, tố giác, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy; kiên quyết ngăn ngừa tín dụng đen. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Dực Yên

Trong thời gian tới, lực lượng Công an huyện Đầm Hà tiếp tục tập triển khai các biện pháp để đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng, đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đức Anh – Công an huyện Đầm Hà