Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chi cục Thuế khu vực Hải Hà – Đầm Ha triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế

Thời gian qua, Chi cục Thuế khu vực Hải Hà – Đầm Hà đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, góp phần mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng thu nội địa trên địa bàn huyện Đầm Hà đạt 35.330 triệu đồng, bằng 75% dự toán tỉnh giao, 68% dự toán huyện giao, tăng 47% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó Chi cục Thuế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí, tập trung vào các chính sách mới có hiệu lực. Tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách thuế. Tổ chức tốt các hội nghị tập huấn, phố biến về pháp luật thuế để các doanh nghiệp, người nộp thuế kịp thời nắm được chính sách và thực hiện có hiệu quả, hạn chế những vi phạm về thuế, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, giúp doanh nghiệp, người nộp thuế giảm chi phí, thời gian, ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ số PCI; DDCI; chỉ số mức độ hài lòng của doanh nghiệp, người nộp thuế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế năm 2019 và những năm tiếp theo.

Việc thực hiện có hiệu quả các chính sách về thuế tạo nguồn lực để huyện Đầm Hà triển khai các chương trình, dự án động lực, đảm bảo an sinh xã hội và tạo tiền đề triển khai thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

                             Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)