Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chi bộ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

Ngày  8/1, chi bộ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Nhiệm kỳ 2017 – 2020, chi bộ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; tham mưu giúp cấp ủy, UBND huyện quán triệt, triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức, nội vụ; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đảng viên chi bộ quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, quy định của Đảng; nâng cao khả năng nghiên cứu, đề xuất, chất lượng tham mưu trong công tác chuyện môn; luôn có ý thức trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thường xuyên nghiên cứu, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Bí thư chi bộ, thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thay mặt đoàn chủ tọa khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, chi bộ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ xác định một số chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu cơ quan chuyên môn đạt cơ quan văn hóa, tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; có cán bộ, công chức, đảng viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% đảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã gi nhận và đánh giá cao những kết quả chi bộ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, chi bộ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng; tham mưu có chất lượng công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng các cấp; tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác tổ chức, cán bộ; rà soát, kịp thời tham mưu xây dựng quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ; kiện toàn, sắp xếp tinh giản bộ máy, biên chế đảm bảo công tâm, khách quan, công bằng, công khai; tham mưu làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên thực hiện luân chuyển, nghỉ hưu trước tuổi, theo chế độ; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ bí thư chi bộ,chi ủy viên, trưởng thôn, bản, khu phố; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ đoàn kết – trung thành – trung thực – trong sáng – gương mẫu – tinh thông, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chi ủy, Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ khóa mới

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện và đảng viên chi bộ chúc mừng chi ủy khóa mới

Đại hội đã bầu chi ủy khóa IV gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)